Doç. Dr. Mehmet Bedii Kaya
Bilişim Hukuku

Ticari Elektronik İletiler ve İYS

 • Ticari Elektronik İleti Türleri
 • Amerikan Hukukunda Ticari Elektronik İletiler
 • Avrupa Birliği Hukukunda Ticari Elektronik İletiler
 • Türk Hukukunda Ticari Elektronik İletiler
  • 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
  • 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu
  • 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun
  • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
  • Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi (İYS)
 • Değerlendirmeler