Doç. Dr. Mehmet Bedii Kaya
Bilişim Hukuku
Kitap: Avrupa Birliği P2B Tüzüğü
Künye: Kaya MB, Avrupa Birliği P2B Tüzüğü: Aracı Hizmet Sağlayıcılar ve Arama Motorları İçin Adil ve Şeffaf Platform Kuralları (On İki Levha Yayıncılık 2022)

Avrupa Birliği P2B Tüzüğü: Aracı Hizmet Sağlayıcılar ve Arama Motorları İçin Adil ve Şeffaf Platform Kuralları

Avrupa Birliği P2B Tüzüğü kitabı, Avrupa Birliği’nin 2019/1150 sayılı Online Aracılık Hizmetlerinin Ticari Kullanıcıları için Adil ve Şeffaf İşleyişin Sağlanması Hakkında Tüzük (Regulation (EU) 2019/1150 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on Promoting Fairness and Transparency for Business Users of Online Intermediation Services) düzenlemesini tüm boyutlarıyla ele almaktadır. Kitap hem usul hukukuna hem de maddi hukuka ilişkin kazuistik kurallar getiren P2B Tüzüğü isimli yeni Avrupa Birliği regülasyonunu detaylı şekilde incelemektedir. Kitapta, elektronik ticaretin en yaygın iş model olan aracı hizmet sağlayıcıların ticari kullanıcılara ve arama motorlarının da kurumsal web sitesi kullanıcılarına yönelik yükümlülükleri kapsamlı olarak analiz edilmektedir. Dijital platformların regülasyonuna ilişkin en güncel gelişmeleri yansıtmayı amaçlayan bu çalışmada ele alınan başlıca konular şunlardır:

  • Elektronik Ticarette Temel Hizmet Modelleri
  • Aracılık Hizmetlerinin Regülasyonu
  • B2B İlişkilerine Uygulanan Kurallar
  • Dijital Platformlarda Adillik ve Şeffaflık
  • Algoritmik Şeffaflık Yükümlülükleri
  • Arama Motorlarının Sıralama Kuralları
  • Dijital Platformlarda Verilere Erişim
  • Bilgi Asimetrisi ve Asimetrik Sözleşme Bağımlılığı Sorunu
  • Ticari Kullanıcıların Platformlara Yönelik Hakları