Doç. Dr. Mehmet Bedii Kaya
Bilişim Hukuku

Doç. Dr. Mehmet Bedii Kaya

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Bilişim ve Teknoloji Hukuku Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi

Mehmet Bedii Kaya

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2007 yılında mezun oldum. Aynı yıl burslu olarak İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Hukuku yüksek lisansı programına kabul edildim. TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları kapsamında bulunan Yurt İçi Lisansüstü bursunu kazandım. Değerli hocam Prof. Dr. Leyla Keser’in danışmanlığında “Teknik ve Hukuku Boyutlarıyla İnternete Erişimin Engellenmesi” başlıklı tezimle yüksek lisansımı tamamladım.

Akademik kariyerimde ilk basamak Nottingham Üniversitesi oldu. 2009 yılında Nottingham Üniversitesinde hukuk doktora programına kabul edildim. Ayrıca 2011 yılında Nottingham Üniversitesi Hukuk Fakültesinde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladım. Doktora sırasında idarenin kamu alımlarını regülasyonü alanında çalıştım. Disiplinlerarası bir bakışla sürdürülebilirlik ekseninde ideal kamu alımlarının regülasyonu sorunsalını ele aldım. Değerli hocalarım Dr. Annamaria La Chimia ve Dr. Ping Wang’ın ortak danışmanlığında “Regulating Sustainable Public Procurement in Turkey” başlıklı tezimle 2014 yılında doktoramı başarıyla tamamladım.

Doktoramı tamamlayıp Türkiye’ye döndüğümde ilk olarak Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesinde idare hukuku alanında yardımcı doçent olarak göreve başladım. Beş yıl boyunca idare hukuku öğretim üyesi olarak yoğunlukla elektronik haberleşme hizmetlerinin regülasyonu, altyapı imtiyazları ve idarenin regülasyon faaliyetleri alanında çalıştım. Bu dönemde, elektronik haberleşme altyapılarının düzenlenmesi, siber güvenliğin sağlanması ve haberleşme altyapısının denetimine ilişkin muhtelif ulusal ve uluslararası projelere katkı sundum.

Bilişim ve teknoloji hukuku alanının müstakil bir anabilim dalı olarak kabul edilmesiyle birlikte kariyerimde yeni bir sayfa açtım. 2019 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Bilişim ve Teknoloji Hukuku Ana Bilim Dalında tam zamanlı öğretim üyesi olarak göreve başladım. Halen aynı üniversitede çalışmaya devam etmekteyim. 2023 yılında Bilişim ve Teknoloji Hukuku alanında doçent oldum.

Akademik odaklanmam internet hukuku, siber güvenlik hukuku ve elektronik ticaret hukuku alanları üzerinedir. Genel olarak, internet içerik düzenlemeleri, platformlarının sorumluluğu, internet ortamının izlenmesi ve iletişimin denetlenmesi, derin paket analizi teknolojileri, elektronik haberleşme alanının regülasyonu, adli bilişim, siber güvenlik ve siber istihbarat konularında çalışmaktayım.

Konunun hukuki boyutlarıyla beraber teknik boyutlarını da elimden geldiğince öğrenmeye ve kendimi güncel tutmaya çalışmaktayım. Farklı programlama dillerini deneyimledikten sonra epey bir süre PHP ile web temelli kodlama yaptım. Aktif linux kullanıcısıyım (Suse tercihim). Teknik alanda ilgim daha ziyade ağ teknolojileri üzerinedir. DPI ve DLP teknolojileri alanındaki gelişmeleri özellikle takip etmekteyim.

Lisans dersleri

 • Bilişim Hukuku
 • Cybersecurity Law
 • Data Protection Law
 • Digital Transformation

Yüksek Lisans dersleri

 • İnternet Hukuku
 • Elektronik Ticaret Hukuku
 • Siber Güvenlik Hukuku

Mevcut Görevlerim

 • İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilişim ve Teknoloji Hukuku Enstitüsü Müdürlüğü
 • İstanbul Bilgi Üniversitesi Etik Kurulu Üyeliği

Üyesi Olduğum Akademik Ağlar

 • Network of Interdisciplinary Internet & Society Research Centers (Network of Centers)
 • Global Internet Governance Academic Network (GigaNet)
 • Public Procurement Law Academic Network (PLAN)

Burs, Ödül ve Diğer Destekler

 • Internet Society (ISOC) Ambassadorship to 2014 Internet Governance Forum (2014)
 • Milli Eğitim Bakanlığı, 1416 s. Kanun Yurtdışı Yükseköğrenim Bursu (2009-2013)
 • TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Programı, Yurtiçi Yüksek Lisans Bursu (2007-2009)
 • İstanbul Bilgi Üniversitesi, Fakülte Birinciliği Özel Başarı Bursu (2003-2007)

Danışmanlığını Yaptığım Tezler

 • Elektronik Ticarette Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması (Sena Gürhan, 2024)
 • Kişisel Verilerin Korunmasında Hesap Verebilirlik Araçları: Davranış Kuralları ve Sertifikasyon (İlayda Çelik, 2023)
 • İnternet Ortamında Hizmet Sağlayıcıların Hukuka Aykırı İçerikten Sorumluluğu (Kübra Sıla Mamalı, 2023)
 • Gelişmiş İş Birliği ve Elektronik Kanıtların İfşasına İlişkin Siber Suç Sözleşmesine Getirilen İkinci Ek Protokolün İncelenmesi (Didem Coşkun, 2022)
 • Türk Hukukunda Ödeme Kuruluşlarının Regülasyonu (Ömer Büyüktosun, 2022)
 • Elektronik Tahkim ve Tahkimin Dijitalleşmesi (Serhat Kısakürek, 2021)
 • Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılmasına İlişkin Yöntemler ve Hukuki Sebepler (Deniz Şen, 2021)
 • Teknik ve Hukuki Boyutlarıyla Engellilerin Bilgi Teknolojilerine Erişimi (Seyfettin Çağrı Yıldırım, 2020)
 • Algoritmalar ve Açıklama Hakkı (Deniz Karagöz, 2020)
 • Is Google at Odds with GDPR? Evaluation of Google’s Personal Data Collection on Mobile Operating System in Light of Principles of Data Minimisation, Purpose Limitation and Accountability (Ayça Atabey, 2019)
 • The Regulation of Smart Contracts: Law, Governance and Practice (Ezgi Elife Pilavcı, 2019)
 • Havacılık Sektöründe Bilgi Teknolojileri Uygulamaları ve Bilgi Güvenliği – İnceleme Detayı: Yer Hizmetleri (Ground Handling) (Fatih Yılmaz Akan, 2019)
 • KKTC Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması (Buğçehan Arıklı, 2019)
 • Ceza Hukuku ve Bilişim Hukuku Bağlamında TCK MD. 245/A Yasak Cihaz veya Programlar Suçu (Yasin Yanar, 2019)
 • An Analysis of the Impact of the Turkish Legislative Framework on Internet Intermediaries in Turkey (Bentli James Yaffe, 2018)
 • Nesnelerin İnternetinin Kamu Hizmetlerine Inovatif Etkileri ve Büyük Veri Yönetimi (Can Erdoğan, 2018)
 • An Examination of Adequacy of the EU-US Privacy Shield Under the EU Law (Onur Cem Altun, 2018)
 • Elektronik Haberleşme Sektöründe Ayrıştırma Uygulamaları ve Türk Telekom Özelleştirmesi (Mahmut Esad Özek, 2016)

Geçmiş Görevler

 • İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcılığı (2020)


AKADEMİK YAYINLAR

KİTAP

 • Kaya, M.B. (2024) KVKK Reformu: 2024 Değişiklikleri, Dijital Baskı.
 • Kaya M.B. (2022) Avrupa Birliği P2B Tüzüğü: Aracı Hizmet Sağlayıcılar ve Arama Motorları İçin Adil ve Şeffaf Platform Kuralları, On İki Levha Yayıncılık.
 • Kaya M.B. (2021) İnternet Hukuku, On İki Levha Yayıncılık.
 • Kaya M.B. (2020) Elektronik Ticaret Hukuku: Ticari Elektronik İletiler, On İki Levha Yayıncılık.
 • Kaya M.B., Taştan F.G. (2019) Kişisel Veri Koruma Hukuku – Mevzuat – İçtihat – Bibliyografya, On İki Levha Yayıncılık.
 • Kaya M.B. (2010) Teknik ve Hukuki Boyutlarıyla İnternete Erişimin Engellenmesi, On İki Levha Yayıncılık.

KİTAP BÖLÜMÜ

 • Kaya M.B. (2019) ‘Hukuki Açıdan Bilişim Suçları, Siber Güvenlik ve Adli Bilişim’ in Siber Güvenlik ve Savunma: Problemler ve Çözümler (Editors: Sağıroğlu ve Şenol), Grafiker.
 • Kaya M.B. (2017) ‘Büyük Verinin Hukuki Boyutları’ in Büyük Veri ve Açık Veri Analitiği: Yöntemler ve Uygulamalar (Editors: Sağıroğlu ve Koç), Grafiker.
 • Keser L., Kaya M.B. ‘Multistakeholder as Governance Groups: Observations from Case Studies: Turkish Internet Improvement Board’ (2015) The Berkman Center for Internet & Society Research Publication Series.
 • Berber L., Kaya M.B., Keser L. (2011) “5651 Sayılı Kanun Model Değişiklik Taslağı” in Prof. Dr. Belgin Erdoğmuş’a Armağan, (Editör: Murat İnceoğlu), Der Yayınları.

MAKALE

 • Kaya M.B. ‘İnternet Alan Adı (Domain) Uyuşmazlıklarının Çözümünde Alternatif Yöntemler: UDRP, URS ve TRABİS Karşılaştırması’ (2021) 27 Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi 26.
 • Kaya M.B. ‘Self-Disclosure or Burying the Evidence Dilemma: A Legal Review of the Data Breach Rules under the Turkish Personal Data Protection Law’ (2021) 70 Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul 195.
 • Kaya M.B. ‘Kişisel Verilerin Korunmasında Yeni Paradigma: Hesap Verebilirlik İlkesi’ (2021) 78 İstanbul Hukuk Mecmuası 1859.
 • Kaya M.B. ‘İnsan Hakları Ekseninde İnternetin Kontrolü ve Hukuki Sorumluluk Rejimi’ (2020) 37 Anayasa Yargısı 159.
 • Kaya M.B. ‘The regulation of Internet intermediaries under Turkish law: Is there a delicate balance between rights and obligations?’ (2016) 32 Computer Law & Security Review: The International Journal of Technology Law and Practice 759.
 • Kaya M.B. ‘The Legitimacy of Preferential Procurement and International Competition under the Turkish Public Procurement Law’ (2012) 5 Law and Justice Review 121.

KONFERANS TEBLİĞİ

 • Kaya M.B. ‘Rekabet Kurumu’nun Dijital Verilerin İncelenmesine İlişkin Yetkisinin Adli Bilişim İlkeleri ve Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Bağlamında Değerlendirilmesi’ (Uygulamalı Rekabet Hukuku Seminerleri (2021)), 3 Mart 2021
 • Kaya M.B. ‘Deniz Ticaretinde Siber Güvenlik Hukuku’ (2020 Sonrasında Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku: Olası Sorunlar), 15 Nisan 2021.
 • Kaya M.B. ‘Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Arasında Denge’ (Güncel Gelişmeler Işığında Kişisel Verilerin Korunması Hukuku), 17 Nisan 2019.
 • KAYA M.B., ‘The Correlation Between Public Procurement and Development: the Case of Turkey’ (5th Public Procurement Research Students Conference: Nottingham, United Kingdom), 12-13 Eylül 2011.

TERCÜME

 • Kaya M.B. ‘Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın 13 Mayıs 2014 Tarihli Google Unutulma Hakkı Kararı’ (2015) 17 Küresel Bakış Çeviri Hukuk Dergisi 23.


İletişim

Eposta: mehmet@mbkaya.com

Twitter: https://www.twitter.com/mbediikaya

Linkedin: https://tr.linkedin.com/in/mehmet-bedii-kaya