Doç. Dr. Mehmet Bedii Kaya
Bilişim ve Teknoloji Hukuku

Doç. Dr. Mehmet Bedii Kaya

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Bilişim ve Teknoloji Hukuku Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2007 yılında mezun oldum. Aynı yıl burslu olarak İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Hukuku yüksek lisansı programına kabul edildim. TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları kapsamında bulunan Yurt İçi Lisansüstü bursunu kazandım. Değerli hocam Leyla Keser’in danışmanlığında “Teknik ve Hukuku Boyutlarıyla İnternete Erişimin Engellenmesi” başlıklı tezimle yüksek lisansımı tamamladım.

Akademik kariyerimde ilk basamak Nottingham Üniversitesi oldu. 2011 yılında Nottingham Üniversitesi Hukuk Fakültesinde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladım. 2014 yılında doktoramı tamamlayıp Türkiye’ye döndükten sonra ise Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesinde idare hukuku alanında yardımcı doçent olarak çalıştım. 5 yıl boyunca idare hukuku öğretim üyesi olarak yoğunlukla elektronik haberleşme hizmetlerinin regülasyonu alanında çalıştım.

Bilişim ve teknoloji hukuku alanının müstakil bir anabilim dalı olarak kabul edilmesiyle birlikte kariyerimde yeni bir sayfa açtım. 2019 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Bilişim ve Teknoloji Hukuku Ana Bilim Dalında tam zamanlı öğretim üyesi olarak göreve başladım. Halen aynı üniversitede çalışmaya devam etmekteyim. Bilgi Üniversitesi dışında ayrıca Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinde Siber Güvenlik Hukuku yüksek lisans dersini vermekteyim.

Akademik odaklanmam internet hukuku ve siber güvenlik hukuku alanları üzerinedir. Genel olarak, internet içerik düzenlemeleri, platformlarının sorumluluğu, internet ortamının izlenmesi ve iletişimin denetlenmesi, derin paket analizi teknolojileri, elektronik haberleşme alanının regülasyonu, adli bilişim ve siber güvenlik konularında çalışmaktayım.

Lisans dersleri

 • Bilişim ve Teknoloji Hukuku
 • Cybersecurity Law
 • Digital Transformation

Yüksek Lisans dersleri

 • İnternet Hukuku
 • Elektronik Ticaret Hukuku
 • Siber Güvenlik Hukuku

Mevcut Görevlerim

 • İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilişim ve Teknoloji Hukuku Enstitüsü Müdürlüğü

Üyesi Olduğum Akademik Ağlar

 • Network of Interdisciplinary Internet & Society Research Centers (Network of Centers)
 • Global Internet Governance Academic Network (GigaNet)
 • Public Procurement Law Academic Network (PLAN)

Burs, Ödül ve Diğer Destekler

 • Internet Society (ISOC) Ambassadorship to 2014 Internet Governance Forum (2014)
 • Milli Eğitim Bakanlığı, 1416 s. Kanun Yurtdışı Yükseköğrenim Bursu (2009-2013)
 • TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Programı, Yurtiçi Yüksek Lisans Bursu (2007-2009)
 • İstanbul Bilgi Üniversitesi, Fakülte Birinciliği Özel Başarı Bursu (2003-2007)

Danışmanlığını Yaptığım Tezler

 • Gelişmiş İş Birliği ve Elektronik Kanıtların İfşasına İlişkin Siber Suç Sözleşmesine Getirilen İkinci Ek Protokolün İncelenmesi (Didem Coşkun: 2022)
 • Türk Hukukunda Ödeme Kuruluşlarının Regülasyonu (Ömer Büyüktosun: 2022)
 • Elektronik Tahkim ve Tahkimin Dijitalleşmesi (Serhat Kısakürek: 2021)
 • Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılmasına İlişkin Yöntemler ve Hukuki Sebepler (Deniz Şen: 2021)
 • Teknik ve Hukuki Boyutlarıyla Engellilerin Bilgi Teknolojilerine Erişimi (Seyfettin Çağrı Yıldırım: 2020)
 • Algoritmalar ve Açıklama Hakkı (Deniz Karagöz: 2020)
 • Is Google at Odds with GDPR? Evaluation of Google’s Personal Data Collection on Mobile Operating System in Light of Principles of Data Minimisation, Purpose Limitation and Accountability (Ayça Atabey: 2019)
 • The Regulation of Smart Contracts: Law, Governance and Practice (Ezgi Elife Pilavcı: 2019)
 • Havacılık Sektöründe Bilgi Teknolojileri Uygulamaları ve Bilgi Güvenliği – İnceleme Detayı: Yer Hizmetleri (Ground Handling) (Fatih Yılmaz Akan: 2019)
 • KKTC Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması (Buğçehan Arıklı: 2019)
 • Ceza Hukuku ve Bilişim Hukuku Bağlamında TCK MD. 245/A Yasak Cihaz veya Programlar Suçu (Yasin Yanar: 2019)
 • An Analysis of the Impact of the Turkish Legislative Framework on Internet Intermediaries in Turkey (Bentli James Yaffe: 2018)
 • Nesnelerin İnternetinin Kamu Hizmetlerine Inovatif Etkileri ve Büyük Veri Yönetimi (Can Erdoğan: 2018)
 • An Examination of Adequacy of the EU-US Privacy Shield Under the EU Law (Onur Cem Altun: 2018)
 • Elektronik Haberleşme Sektöründe Ayrıştırma Uygulamaları ve Türk Telekom Özelleştirmesi (Mahmut Esad Özek: 2016)

Geçmiş Görevler

 • İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcılığı (2020)