Doç. Dr. Mehmet Bedii Kaya
Bilişim Hukuku

Orta Vadeli Programda Bilişim, Teknoloji ve Hukuk

Off
Orta Vadeli Programda Bilişim, Teknoloji ve Hukuk

Siber Güvenlik ve Akıllı Sözleşmeler

Off
Siber Güvenlik ve Akıllı Sözleşmeler – Cybersecurity and Smart Contracts

Avrupa Birliği Dijital On Yıl İçin Dijital Hak ve İlkeler Deklarasyonu (Türkçe Tercüme)

Off
Avrupa Birliği Dijital On Yıl İçin Dijital Hak ve İlkeler Deklarasyonu Doç. Dr. Mehmet Bedii Kaya Dijital On Yıl İçin Dijital Hak ve İlkeler Deklarasyonu (Declaration on Digital Rights and Principles for the Digital Decade) veya genel adıyla Avrupa Dijital Haklar ve İlkeler...

Kişisel Veri Koruma Hukuku

Off
Kişisel Veri Koruma Hukuku: Mevzuat & İçtihat & Bibliyografya Kişisel Veri Koruma Hukuku: Mevzuat & İçtihat & Bibliyografya, Doç. Dr. Mehmet Bedii KAYA ve Furkan Güven TAŞTAN tarafından Kişisel Veri Koruma Hukuku alanındaki mevzuat ve içtihatlara pratik şekilde...

European Declaration on Digital Rights and Principles for the Digital Decade

European Declaration on Digital Rights and Principles for the Digital Decade The European Parliament, the Council and the Commission solemnly proclaim the following joint Declaration on Digital Rights and Principles for the Digital Decade Preamble Whereas: 1. The European Union...

FTX Kripto Krizinden Regülasyon Notları

FTX Krizinden Kıssadan Hisseler Kripto varlıkların ve kripto borsalarının regülasyon tartışması güncelliğini korumakta. Nasıl bir regülasyon olmalı? Alanın dinamikliğine ket vurulmadan dengeler nasıl sağlanmalı? Çerçeve bir regülasyon mu, yoksa kazuistik yöntem mi? Borsaların...

Yeni ETK – Kim Kimdir?

Off
Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun – Yeni ve Eski Aktörler 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un temel amacı, elektronik ticarete ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir. ETK, elektronik ticarete ilişkin beş temel konuy...

Bilişim Suçları İstatistikleri

Off
İstatistiklerle Bilişim Suçları: Siber Suçlara Genel Bir Bakış I. GİRİŞ Bilişim sistemlerine yönelik suçlar toplum güvenliğini tehdit etmektedir. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de işlenen bilişim suçlarının sayısı ve sebep oldukları zararlar artmaktadır. Ada...

HSK Sosyal Medya Kullanım Rehberi

Off
Hakim ve Savcılar Kurulu Sosyal Medya Kullanım Rehberi Türk Yargı Etiği Bildirgesi Kapsamında Sosyal Medya Kullanım Rehberi, Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun 08.03.2022 tarihli ve 2022/639 sayılı Genel Kurul kararı ile kabul edilmiştir.   TÜRK YARGI ETİĞİ BİLDİRGESİ...