Dr. Mehmet Bedii Kaya
Bilişim ve Teknoloji Hukuku

Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi (İYS)

Off
Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi (İYS) İleti yönetim sistemi nedir? E-Ticaret Kanunu olarak da anılan 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda 2017 yılında yapılan değişiklikle Ticaret Bakanlığı ticari elektronik ileti onaylarının alınmasına ve...

Yeni Ekonomi Programında Bilişim, Teknoloji ve Hukuk

Off
TC Hazine ve Maliye Bakanlığı – Yeni Ekonomi Programı (2020-2022) – Orta Vadeli Program TC Hazine ve Maliye Bakanlığı – Yeni Ekonomi Programı (2020-2022) – Orta Vadeli Program, 4 Ekim 2019 tarihli ve 04 Ekim 2019 Tarihli ve 30908 Sayılı Resmi Gazete 1...

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi

Off
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi’nde Bilişim Hedefleri Veri İletişimi ve Açık Veri Reformu Bulut Bilişim ve Veri Merkezi Siber Güvenlik Standartları ve Altyapı Ulusal Blokzincir Altyapısı Sanayinin İki Kaldıracı: Enerji ve Lojistik Altyapı19...

11. Kalkınma Planında Bilişim, Teknoloji ve Hukuk

Off
Dijital Dönüşümün Yol Haritası On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023) 2.1.5. Mali Piyasalar 248.5. Elektronik çek ve bono sistemi kurulacaktır. 249.5. Blokzincir tabanlı dijital merkez bankası parası uygulamaya konulacaktır. 250.3. Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları...

Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri Genelgesi

Off
Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri Genelgesi Cumhurbaşkanlığı Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri Genelgesi (2019/12) Resmi Gazete Tarih: 06.07.2019 Resmi Gazete Sayı: 30823 GENELGE Cumhurbaşkanlığından: Konu: Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri GENELGE 2019/12 Bilginin...

Presidential Circular – Information and Communication Security

Off
The Presidency of Turkey – The Decree on Information and Communication Security Measures (2019/12) Unofficial translation by Dr. Mehmet Bedii Kaya DISCLAIMER: This document is an unofficial translation of the Decree on Information and Communication Security Measures...

Kişisel Verilerin Ceza Hukuku Kapsamında Korunması

Off
Kişisel Verilerin Ceza Hukuku Kapsamında Korunması – Temel Kavramlar Kişisel Verilerin Ceza Hukuku Kapsamında Korunması Yasal çerçevenin gelişimi Kişisel veri tanımı Temel içtihatlar Kişisel verilerin sınıflandırılması ve örnek veri-setleri Veri sorumlusunun tanımlanması...

Sağlık Bakanlığı’nın Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmeliği

Off
Sağlık Bakanlığı’nın Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmeliğine İlişkin Değerlendirmeler Dr. Mehmet Bedii Kaya Türk hukukunda kişisel sağlık verilerinin düzenlenmesi konusu hukuki tartışmalara yol açmıştır. Sağlık Bakanlığı, 20 Ekim 2016 tarihinde Kişisel Sağlık...

Kamu Hizmetleri ve Kişisel Verilerin Korunması

Off
Dijital İdare: Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Kişisel Verilerin Korunması Kamu hizmetlerine hakim olan ilkeler Kamu hizmetlerinin dijitalleşmesi Kamu hizmetlerinin sunumunda kişisel verilerin korunması Kamunun Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uyum sürecinde temel sorunla...