Doç. Dr. Mehmet Bedii Kaya
Bilişim Hukuku

Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleşmesi

Off
Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleşmesi (Sanal Ortamda İşlenen Suçlar Sözleşmesi, Convention on Cybercrime / Budapest Convention / Treaty 185) Budapeşte Konvansiyonu olarak da anılan ve Türkiye’nin taraf olduğu Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleşmesi:

İnternet Hukuku: Alan Adı (Domain) Uyuşmazlıkları

Off
İnternet Hukuku: Alan Adı (Domain) Uyuşmazlıkları

Basın Özgürlüğü v Kişisel Verilerin Korunması Hakkı

Off
Basın Özgürlüğü ile Kişisel Verilerin Korunması Hakkı Arasındaki Denge Dr. Mehmet Bedii Kaya Hukuk, adaleti ve hakkaniyeti gerçekleştirme sanatıdır. Bir kanunun uygulanmaması gereken yerde uygulanması veya uygulanması gereken yerde uygulanmaması hakkaniyete aykırı olacaktır. Bir...

Yargıtay – İnternet Hattının Sahibinin Hukuki Sorumluluğu

Off
Yargıtay – İnternet Hattının Sahibinin Hukuki Sorumluluğu Dr. Mehmet Bedii Kaya Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, 2019 yılında ilginç bir karar imza attı. Kararın özü, İnternet hattının sahibinin hukuki olarak o hat üzerinden paylaşılan hukuka aykırı içerikten dolayı sorumlu...

Hakimlerin Sosyal Medya Kullanımı

Off
Hukuk ve Etiğin Işığında Hakimlerin Sosyal Medya Kullanımı Dr. Mehmet Bedii Kaya Sosyal medya, ağ toplumuna dönüşümün en temel aracıdır. Modern bireyin ağa bağımlılığı artık bir gerçekliktir. Birey, modern toplumda ağa bağlı oldukça sosyal, kültürel ve maddi gelişimini sağlar...

Kurumsal İşleyişi Sabote Etmek

Off
Kurumsal İşleyişi Sabote Etmek Kurumsal İşleyişi Sabote Etmek: CIA Temel Sabotaj Saha El Kitabından Notlar Dr. Mehmet Bedii Kaya Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı (Central Intelligence Agency – “CIA”), yakın zamanda CIA Temel Sabotaj Saha El Kitabını yeniden tasnif ederek...

Bilişim Suçları, Siber Güvenlik ve Adli Bilişim

Off
Hukuki Açıdan Bilişim Suçları, Siber Güvenlik ve Adli Bilişim 2019 yılında HAVELSAN’ın katkılarıyla basılan “Siber Güvenlik ve Savunma – Problemler ve Çözümler” kitabında yer alan “Hukuki Açıdan Bilişim Suçları, Siber Güvenlik ve Adli Bilişim”...

Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında Bilişim, Teknoloji ve Hukuk

Off
2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında Bilişim, Teknoloji ve Hukuk 4 Kasım 2019 tarih ve 30938 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan 2020 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık...

İngiltere & Galler Baro Standartlar Kurulu Sosyal Medya Rehberi

Off
İngiltere ve Galler Baro Standartlar Kurulu (Bar Standards Board) Sosyal Medya Rehberi Dr. Mehmet Bedii Kaya İngiltere ve Galler’de faaliyet gösteren avukatların (~barrister) eğitiminden ve mesleklerine ilişkin düzenlemelerden sorumlu Baro Standartlar Kurulu (Bar Standards...