Doç. Dr. Mehmet Bedii Kaya
Bilişim Hukuku

Kurumsal İşleyişi Sabote Etmek

Off
Kurumsal İşleyişi Sabote Etmek Kurumsal İşleyişi Sabote Etmek: CIA Temel Sabotaj Saha El Kitabından Notlar Dr. Mehmet Bedii Kaya Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı (Central Intelligence Agency – “CIA”), yakın zamanda CIA Temel Sabotaj Saha El Kitabını yeniden tasnif ederek...

Bilişim Suçları, Siber Güvenlik ve Adli Bilişim

Off
Hukuki Açıdan Bilişim Suçları, Siber Güvenlik ve Adli Bilişim 2019 yılında HAVELSAN’ın katkılarıyla basılan “Siber Güvenlik ve Savunma – Problemler ve Çözümler” kitabında yer alan “Hukuki Açıdan Bilişim Suçları, Siber Güvenlik ve Adli Bilişim”...

Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında Bilişim, Teknoloji ve Hukuk

Off
2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında Bilişim, Teknoloji ve Hukuk 4 Kasım 2019 tarih ve 30938 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan 2020 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık...

İngiltere & Galler Baro Standartlar Kurulu Sosyal Medya Rehberi

Off
İngiltere ve Galler Baro Standartlar Kurulu (Bar Standards Board) Sosyal Medya Rehberi Dr. Mehmet Bedii Kaya İngiltere ve Galler’de faaliyet gösteren avukatların (~barrister) eğitiminden ve mesleklerine ilişkin düzenlemelerden sorumlu Baro Standartlar Kurulu (Bar Standards...

Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi (İYS)

Off
Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi (İYS) İleti yönetim sistemi nedir? E-Ticaret Kanunu olarak da anılan 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda 2017 yılında yapılan değişiklikle Ticaret Bakanlığı ticari elektronik ileti onaylarının alınmasına ve...

Yeni Ekonomi Programında Bilişim, Teknoloji ve Hukuk

Off
TC Hazine ve Maliye Bakanlığı – Yeni Ekonomi Programı (2020-2022) – Orta Vadeli Program TC Hazine ve Maliye Bakanlığı – Yeni Ekonomi Programı (2020-2022) – Orta Vadeli Program, 4 Ekim 2019 tarihli ve 04 Ekim 2019 Tarihli ve 30908 Sayılı Resmi Gazete 1...

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi

Off
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi’nde Bilişim Hedefleri Altyapı19 – Veri İletişimi ve Açık Veri Reformu “Nesnelerin interneti (IoT), herşeyin interneti (IoE) uygulamaları ile birlikte birbirine bağlı cihaz sayısının 2020 yılında...

11. Kalkınma Planında Bilişim, Teknoloji ve Hukuk

Off
Dijital Dönüşümün Yol Haritası On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023) 2.1.5. Mali Piyasalar 248.5. Elektronik çek ve bono sistemi kurulacaktır. 249.5. Blokzincir tabanlı dijital merkez bankası parası uygulamaya konulacaktır. 250.3. Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları...

Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri Genelgesi

Off
Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri Genelgesi Cumhurbaşkanlığı Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri Genelgesi (2019/12) Resmi Gazete Tarih: 06.07.2019 Resmi Gazete Sayı: 30823 GENELGE Cumhurbaşkanlığından: Konu: Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri GENELGE 2019/12 Bilginin...