Doç. Dr. Mehmet Bedii Kaya
Bilişim Hukuku

Lojistikte Siber Güvenlik

Lojistik Sektöründe Siber Güvenlik Hukuku – 15:30-15:55

Doç. Dr. Mehmet Bedii Kaya