Doç. Dr. Mehmet Bedii Kaya
Bilişim Hukuku

İnternet Hukuku: Mevzuat & İçtihat (Yeni Güncelleme)

Off
İnternet Hukuku: Mevzuat ve İçtihat çalışması internet hukuku alanındaki kaynaklara pratik şekilde erişmek amacıyla hazırlanmıştır. Çalışma, ücretsiz olarak aşağıdaki bağlantıdan indirilebilir. Faydalı olmasını dilerim… GÜNCELLEME GEÇMİŞİ v3.0 : 21 Ocak 2021 v2.1 : 21 Nisan...

İnsan Hakları Ekseninde İnternetin Kontrolü ve Hukuki Sorumluluk Rejimi

Off
İnsan Hakları Ekseninde İnternetin Kontrolü ve Hukuki Sorumluluk Rejimi

Online Content Moderation and Data Localization

Off
Online Content Moderation and Data Localization: the case of Turkey – The development of the Turkish Internet Law– The evolution of the legal framework– The Turkish Social Media Law– The regulation of social network provider

Türk Hukukunun Islak İmza İle İmtihanı

Off
Türk Hukukunun Islak İmza İle İmtihanı Dijital dönüşüm, hayatın her alanını yeniden şekillendirmektedir. Güven hizmetleri, bu dönüşümün en önemli anahtarı. Ancak Türk hukukunda ne yazık ki bu dönüşüm çok yavaş gerçekleşmektedir. Burada da en önemli sorun imza konusund...

Elektronik Ticaret Hukuku: Ticari Elektronik İletiler (2. Baskı)

Off
Elektronik Ticaret Hukuku: Ticari Elektronik İletiler (2. Baskı) “Elektronik Ticaret Hukuku: Ticari Elektronik İletiler” kitabım 2. baskısı On İki Levha Yayıncılık tarafından yayımlanmıştır. Çalışmamın hem doktrine hem de uygulamaya faydalı olmasını dilerim!...

Unutulma Hakkı: İnsan Hakları Hukuku Açısından İnceleme

Off
Unutulma Hakkı: AİHM’in Unutulma Hakkına Yaklaşımı AİHM M.L. ve W.W. v. Almanya Kararının İncelenmesi Dr. Mehmet Bedii Kaya “Yakında her şeyi unutacaksın, yakında herkes seni unutacak.” Marcus Aurelius, Düşünceler [1] Unutulma hakkı, İnternet ortamında niteliği itibariyle hukuka...

Polisin Sanal Devriye Yetkisi ve AYM Kararı

Off
Polisin Sanal Devriye Yetkisini İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının Değerlendirilmesi Dr. Mehmet Bedii Kaya İnternet ortamı dinamik bir alandır ve bu yönüyle suçla mücadele konusunda bünyesinde kendine özgü sorunlar barındırmaktadır. Bu dinamizm, usul açısından da muhteli...

Uluslararası Barolar Birliği Sosyal Medya İlkeleri

Off
Uluslararası Barolar Birliği Sosyal Medya İlkeleri Uluslararası Barolar Birliği, 24 Mayıs 2014 tarihinde sosyal medyaya ilişkin ilkeler yayınlamıştır.[1] Söz konusu ilkeler, sosyal medyayı hem mesleki hem de kişisel amaçlarla kullanan hukukçular için yol gösterici niteliktedir....

New York Barosu Birliği Sosyal Medya Etik Rehberi

Off
New York Barosu Birliği Sosyal Medya Etik Rehberi (New York State Bar Association Social Media Ethics Guidelines) Dr. Mehmet Bedii Kaya I. Giriş Sosyal medya, avukatlar tarafından hem mesleki hem de kişisel amaçlarla yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu yaygın kullanım Amerikalı...