Doç. Dr. Mehmet Bedii Kaya
Bilişim ve Teknoloji Hukuku

Uluslararası Barolar Birliği Sosyal Medya İlkeleri

Off
Uluslararası Barolar Birliği Sosyal Medya İlkeleri Uluslararası Barolar Birliği, 24 Mayıs 2014 tarihinde sosyal medyaya ilişkin ilkeler yayınlamıştır.[1] Söz konusu ilkeler, sosyal medyayı hem mesleki hem de kişisel amaçlarla kullanan hukukçular için yol gösterici niteliktedir....

New York Barosu Birliği Sosyal Medya Etik Rehberi

Off
New York Barosu Birliği Sosyal Medya Etik Rehberi (New York State Bar Association Social Media Ethics Guidelines) Dr. Mehmet Bedii Kaya I. Giriş Sosyal medya, avukatlar tarafından hem mesleki hem de kişisel amaçlarla yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu yaygın kullanım Amerikalı...

Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleşmesi

Off
Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleşmesi (Sanal Ortamda İşlenen Suçlar Sözleşmesi, Convention on Cybercrime / Budapest Convention / Treaty 185) Budapeşte Konvansiyonu olarak da anılan ve Türkiye’nin taraf olduğu Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleşmesi:

İnternet Hukuku: Alan Adı (Domain) Uyuşmazlıkları

Off
İnternet Hukuku: Alan Adı (Domain) Uyuşmazlıkları

Basın Özgürlüğü v Kişisel Verilerin Korunması Hakkı

Off
Basın Özgürlüğü ile Kişisel Verilerin Korunması Hakkı Arasındaki Denge Dr. Mehmet Bedii Kaya Hukuk, adaleti ve hakkaniyeti gerçekleştirme sanatıdır. Bir kanunun uygulanmaması gereken yerde uygulanması veya uygulanması gereken yerde uygulanmaması hakkaniyete aykırı olacaktır. Bir...

Yargıtay – İnternet Hattının Sahibinin Hukuki Sorumluluğu

Off
Yargıtay – İnternet Hattının Sahibinin Hukuki Sorumluluğu Dr. Mehmet Bedii Kaya Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, 2019 yılında ilginç bir karar imza attı. Kararın özü, İnternet hattının sahibinin hukuki olarak o hat üzerinden paylaşılan hukuka aykırı içerikten dolayı sorumlu...

Hakimlerin Sosyal Medya Kullanımı

Off
Hukuk ve Etiğin Işığında Hakimlerin Sosyal Medya Kullanımı Dr. Mehmet Bedii Kaya Sosyal medya, ağ toplumuna dönüşümün en temel aracıdır. Modern bireyin ağa bağımlılığı artık bir gerçekliktir. Birey, modern toplumda ağa bağlı oldukça sosyal, kültürel ve maddi gelişimini sağlar...

Kurumsal İşleyişi Sabote Etmek

Off
Kurumsal İşleyişi Sabote Etmek Kurumsal İşleyişi Sabote Etmek: CIA Temel Sabotaj Saha El Kitabından Notlar Dr. Mehmet Bedii Kaya Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı (Central Intelligence Agency – “CIA”), yakın zamanda CIA Temel Sabotaj Saha El Kitabını yeniden tasnif ederek...

Bilişim Suçları, Siber Güvenlik ve Adli Bilişim

Off
Hukuki Açıdan Bilişim Suçları, Siber Güvenlik ve Adli Bilişim 2019 yılında HAVELSAN’ın katkılarıyla basılan “Siber Güvenlik ve Savunma – Problemler ve Çözümler” kitabında yer alan “Hukuki Açıdan Bilişim Suçları, Siber Güvenlik ve Adli Bilişim”...