Doç. Dr. Mehmet Bedii Kaya
Bilişim Hukuku

KVKK REFORMU – 6698 SAYILI KVKK 2024 DEĞİŞİKLİKLERİ

KVKK REFORMU: NELER DEĞİŞTİ? NEDEN DEĞİŞTİ? NELER DEĞİŞMEDİ?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda uzun süredir beklenen KVKK reformu nihayet somutlaştı. GDPR ile uyum için ilk kapsamlı revizyon yapıldı.

KVKK Reformuyla kapsamlı değişiklikler yapılmıştır. 2024 revziyonları veya GDPR Değişiklikleri şu şekilde özetlenebilir:

(1) Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları genişletilmiştir.

(2) Kişisel verilerin yurtdışına aktarılması için yeni ve alternatifli bir rejim oluşturulmuştur.

(3) Açık rıza yurtdışına kişisel veri aktarılması için genel bir sebep olmaktan çıkartılmıştır; istisnai bir hale getirilmiştir. Açık rızaya dayalı aktarımlara ilişkin özel bir geçiş süreci öngörülmüştür.

(4) Kişisel verilerin yurtdışına aktarılmasında veri işleyenlerin de veri sorumlularla birlikte idari para cezalarından dolayı sorumlu olduğu esası kabul edilmiştir.

(5) KVK Kurulu işlemlerinin tamamına karşı tek bir yargı yolu -idari yargı yolu- tanımlamıştır.

(6) Kişisel verilerin yurtdışına aktarılmasına ilişkin (standart sözleşmeleri 5 iş günü içerisinde KVK Kurulu’na bildirmeme) yeni bir kabahat ihdas edilmiştir.

6698 sayılı KVKK’da neler değişti, neler değişmedi? Bu soruları etraflıca ele almaya çalıştığım kitabım aşağıdaki bağlantıdan ÜCRETSİZ olarak PDF formatında indirilebilir.

Faydalı olmasını dilerim.

Kıymetli yorumlarınızı beklerim.

Doç. Dr. Mehmet Bedii KAYA

KVKK Reformu 2024 Değişiklikleri GDPR Uyum Kitap

KVKK Reform Değişiklikleri 2024 Kitap