Doç. Dr. Mehmet Bedii Kaya
Bilişim Hukuku

Siber Güvenlik ve Akıllı SözleşmelerCybersecurity and Smart Contracts

  • Siber güvenlik hukuku
  • Siber güvenliğin temel çerçevesi
  • Siber güvenliğin hukuki boyutları
  • Geleneksel siber güvenlik tehditleri
  • Akıllı sözleşmelere yönelik özgün tehditler
  • Akıllı sözleşmelere yönelik bir düzenleme arayışı
  • Avrupa Birliği Siber Güvenlik Hukuku
  • Türk Siber Güvenlik Hukuku

Siber Güvenlik ve Akıllı Sözleşmeler