Doç. Dr. Mehmet Bedii Kaya
Bilişim Hukuku

Dijital Piyasalarda Rekabet Hukuku ve Regülasyon Sertifika Programı II

Programın Konusu:

Bu sertifika programı, dijital piyasalar ve özellikle platformların yol açtığı ekonomik yoğunlaşma sorunu ile bu sorunun, rekabet politikası ve hukukunda yarattığı tartışmaları ve buna ilişkin yeni yaklaşımları konu edinmektedir.  

Özellikle son on yıl içerisinde internet tabanlı dijital ekonomi, esaslı şekilde yoğunlaşma eğilimi göstermiş ve bu durum, internet ekonomisinin rekabeti ve inovasyonu arttıracağına dair 2000’li yılların başında kabul gören görüşlerin hızla terk edilmesine neden olmuştur. Bugün dijital ekonomilerin, yapısal özelliklerinden ötürü yoğunlaşma sorununa neden olacağı fikri yaygın şekilde kabul edilmekte ve Rekabet Kurumu dahil neredeyse tüm rekabet otoriteleri bu sektörü konu alan araştırma ve idari soruşturmalar yürütmektedir. Tüm bu faaliyetler, rekabet hukuku kurallarının ve incelemelerinin bu sektörler açısından yeterli olup olmadığı tartışmasını beraberinde getirmiş hatta dijital ekonomilerin ayrı bir düzenlemeye (=ekonomik regülasyon) tabi olması gerektiği düşüncesi dillendirilmeye başlamıştır.

Bu programda dijital piyasaların (=platformların) iktisadi özelliklerinden hareketle, bu piyasalarda rekabet hukuku kurallarının nasıl ve ne şekilde uygulandığı, bu uygulamanın rekabet hukuku perspektifinden etkili olup olmadığı ve rekabet hukuku kurallarının etkin bir şekilde tatbik edilebilmesi için ayrı ve farklı bir hukuki enstrüman/enstrümanlara ihtiyaç duyulup duyulmadığı konuları üzerinde durulacaktır. Gelinen noktada Türk yasa koyucusu, konuyu düzenlemek amacıyla iki ayrı düzenleme hazırladığı ve bunlardan birisi de yürürlüğe girdiği için, program kapsamında bu düzenlemeler de incelenecektir.

Programın Amacı:

Programın esas amacı, temel rekabet hukuku bilgisine sahip katılımcılara, dijital piyasaların iktisadi özelliklerini, bunun rekabet politikası açısından neden olduğu sorunları ve bu sorunlar çerçevesinde rekabet hukuku müdahalesinin sınırları ile ilgili tartışmaları ve bunlara ilişkin temel çözüm önerilerini aktarmaktır. Ayrıca bu amaç dahilinde, rekabet hukukunun etkinliğinin tartışmaya açılması da hedeflenen diğer bir husustur. Böylelikle programa katılım sağlayacak katılımcıların, temel rekabet hukuku bilgileri ile dijital piyasalar özelinde karşı karşıya kalacakları hukuki ve iktisadi sorunlar hakkında fikir sahibi olarak, yorum yapabilmeleri öngörülmektedir. 

Programın Yapısı:

Program, her birinde iki ayrı konunun anlatıldığı 8 modülden oluşmaktadır. Bu modüller ortalama 2 saattir. Modüller ile ilgili kaynaklar (sunum dosyası, ders notları, ilgili makaleler, pozitif hukuk metinleri), derslerden önce katılımcılara ulaştırılacak ve bu şekilde katılımcıların derslere daha aktif bir şekilde katılımları sağlanacaktır. Program çevrim içi olarak gerçekleştirilecektir.

Sertifika programına kayıt yaptırarak düzenli katılım gösteren kişilere dijital katılım sertifikası verilmektedir. Program sonunda (dijital) katılım sertifikası verileceği için 8 modülün en az 6’sına katılım sağlanması gerekmektedir. Aksi halde katılımcı sertifika almaya hak kazanamayacaktır. 

Program Süresi:

Programdaki modüller her hafta salı, perşembe, cumartesi ve pazar günleri yapılacaktır. Salı ve perşembe günleri dersler 19.00’da başlayacak 21.00’de sona erecektir. Cumartesi ve pazar günleri dersler ise 10.00’da başlayacak ve bir ara verilerek 12.30’da sona erecektir. Toplamda 16 saatten oluşan 8 modül, 2 haftalık bir zaman içerisinde çevrim içi olarak işlenecektir. Program 12 Aralık 2023 tarihinde başlayacaktır. 

Program Koordinatörü: Prof. Dr. Kerem Cem Sanlı

Öğretim Kadrosu:

Sertifika programında ders veren öğretim görevlileri, ağırlıklı olarak akademisyenlerden oluşmaktadır. Bununla birlikte, uygulama boyutuna ilişkin pratik bilgi ve becerilerin kazandırılması amacıyla, uygulamada çalışan avukat ve danışmanlar da programda görev alacaktır. Programın öğretim kadrosu aşağıdaki gibidir. İsimler modül tarihlerine göre sıralanmıştır.

Prof. Dr. Kerem Cem Sanlı (İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Dr. Cihan Doğan (CD Hukuk Bürosu)

Dr. Murat Çetinkaya (ICR Economics Akademik Danışmanı)

Ali Ilıcak (ICR Economics Yönetici Ortağı)

Gökşin Kekevi (Özay Hukuk Bürosu)

Av. Zeynep Ortaç (De Brauw Blackstone Westbroek)

Doç. Dr. Kadir Baş (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Av. Burcu Can (Kia Europe GmbH, Uyum ve Regülasyon Yöneticisi)

Dr. Alptekin Köksal (İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Av. Hilal Özçelik Güldeste (Trendyol Rekabet Hukuku Uyum Müdürü)

Av. Barış Yüksel (Balcıoğlu Selçuk Ardıyok Keki Avukatlık Ortaklığı)

Zeynep Şengören Özcan (Balcıoğlu Selçuk Ardıyok Keki Avukatlık Ortaklığı)

Selçukhan Ünekbaş (Avrupa Üniversitesi Enstitüsü, Doktora Öğrencisi)

Doç. Dr. Mehmet Bedii Kaya (İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Av. Can Sarıçiçek

Dr. Erman Ekingen (Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Av. Orhan Ünal (Aslan Hukuk Bürosu)

Av. Hakan Özgökçen (Esin Avukatlık Ortaklığı)

Av. Gökhan Uğur Bağcı (B+B Hukuk Bürosu)

Recep Gündüz (Papara)


DERS: DİJİTAL PİYASALARIN DÜZENLENMESİ: TÜRK HUKUKUNDAKİ GELİŞMELER

1. Ders: 21.12.2023

E-ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun: Regülasyon Yöntemi, Şeffaflık Kuralları, Yasaklamalar (1 saat) Doç. Dr. Mehmet Bedii Kaya (İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

E-ticaret Kanunu 2022 yılında değiştirilerek kanunun yapısı, süjeleri ve sistematiği önemli ölçüde değiştirilmiştir. Bu modülde E-ticaret Kanunu’nun kapsamı, regülasyon yöntemi, aracılık sözleşmesine ilişkin getirilen kurallar, şeffaflık kuralları, kanun kapsamında bulunan teşebbüsler ile kanun kapsamında yer verilen net işlem hacmi ve ekonomik bütünlük gibi kavramların üzerinde durulacaktır. Ayrıca haksız ticari uygulamalara ilişkin kurallar ele alınacaktır.

Sertifika Programı hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.