Doç. Dr. Mehmet Bedii Kaya
Bilişim Hukuku
Comment are off

Dijital Tüketici Hukuku

23.01.18

Dijital tüketici hukuku, dijital hüketiciye ve dijital hizmetlere uygulanacak özel kurallarla ilgilidir. Bilişim alanında, tüketicilere yönelik ve daha koruyucu düzenlemelerin getirilmesi gerekmektedir. Örneğin, bilgi güvenliği kriterlerini sağlamayan bir mal veya hizmetin ayıp niteliğini “dijital ayıp” başlığı altında ele almak gerekmektedir. Aynı doğrultuda, bu alanda hizmet sağlayıcıların hak ve yükümlülüklerinin yeniden tanımlanması gerekmektedir. Dijital tüketici hukuku, bilişim ve teknoloji hukukunun genel metodolojisi ve kuralları çerçevesinde konuyu ele almaktadır. Keza, IoT ve yapay zekalı ürünlerin kendine özgü ayıp konuları dikital tüketici hukukunun temel ilgilendiği alanlardandır.