Doç. Dr. Mehmet Bedii Kaya
Bilişim Hukuku
Comment are off

Kişisel Veri Koruma Hukuku

29.01.23

Kişisel Veri Koruma Hukuku: Mevzuat & İçtihat & Bibliyografya

Kişisel Veri Koruma Hukuku: Mevzuat & İçtihat & Bibliyografya, Doç. Dr. Mehmet Bedii KAYA ve Furkan Güven TAŞTAN tarafından Kişisel Veri Koruma Hukuku alanındaki mevzuat ve içtihatlara pratik şekilde erişmek amacıyla hazırlanmıştır.

Çevrimiçi Sürüm 2 itibariyle kişisel verilerin korunması ve mahremiyet alanlarındaki güncel bibliyografyayı da derlemeye başladık. Bu alanda kaleme aldığınız çalışmaların yeni sürüm ve baskılarda yer almasını isterseniz lütfen bizimle iletişime geçiniz. Bu alandaki en kapsayıcı bibliyografyayı inşa etmek için sunacağınız katkılar için şimdiden teşekkür ederiz!

Her türlü görüş, eleştiri, öneri ve katkılarınızı mehmet@mbkaya.com  ve furkanguventastan@gmail.com e-posta adreslerine iletebilirsiniz.

Kişisel Veri Koruma Hukuku: Mevzuat & İçtihat & Bibliyografya

(Çevrimiçi Tam Sürüm 2.6 – Nisan 2023)

Çalışmanın faydalı olması temennisiyle…

Kişisel Veri Koruma Hukuku - Mevzuat, İçtihat, Bibliyografya

KİŞİSEL VERİ KORUMA HUKUKU: MEVZUAT, İÇTİHAT, BİBLİYOGRAFYA

ANAYASA

KİŞİSEL VERİLERİN KORUMASI KANUNU

GEREKÇE

KVKK Genel Gerekçe

KVKK Madde Gerekçeleri

Anayasa Madde 20(3) Gerekçesi

TEMEL YÖNETMELİKLER

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Teşkilat Yönetmeliği

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

Kişisel Verileri Koruma Uzmanlığı Yönetmeliği

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yönetmeliği

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik

Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik

Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Hakkında Yönetmelik

Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik

Sosyal Güvenlik Kurumu Nezdindeki Verilerin Korunmasına ve İşlenmesine İlişkin Yönetmelik

TEBLİĞLER VE GENELGELER

Personel Sertifikasyon Mekanizmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ

Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

2019/12 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri Genelgesi

BDDK – Sır Niteliğindeki Bilgilerin Paylaşılması Genelgesi (2022/1)

USUL/ESASLAR VE DİĞER GENEL KONULAR

Kullanıcı Güvenliğine İlişkin Veri Sorumluları Tarafından Alınması Tavsiye Edilen Teknik ve İdari Tedbirler

Katılım Belgesinin Verilmesine Dair Usul ve Esaslar

Bağlayıcı Şirket Kuralları

Veri Sorumluları İçin Bağlayıcı Şirket Kuralları Başvuru Formu

Veri Sorumluları İçin Bağlayıcı Şirket Kurallarında Bulunması Gereken Temel Hususlara İlişkin Yardımcı Doküman

İDARİ PARA CEZASI TUTARLARI

İNGİLİZCE MEVZUAT

Law on the Protection of Personal Data

By-Law On Data Controllers Registry

By-Law on Erasure, Destruction or Anonymization of Personal Data

Comminuque on the Principles and Procedures for the Request to Data Controller

Communique on Principles and Procedures to be Followed in Fullfillment of the Obligation to Inform

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU İLKE KARARLARI

2022/388 sayılı KVKK Kararı – Belediyelerin Ödeme Ve Borç Sorgulama Hizmetlerine İlişkin Karar

2021/1304 sayılı KVKK Kararı – Araç Kiralama Sektöründe Kara Liste Uygulamalarına İlişkin Karar

2020/966 sayılı KVKK Kararı – İletişim Bilgilerinin Doğrulanmasına İlişkin Karar

2020/481 sayılı KVKK Kararı – Unutulma Hakkı Kararı

2020/71 sayılı KVKK Kararı – Veri Sorumlusu ve Veri İşleyenin Tespitinde Göz Önünde Bulundurulması Gereken Hususlar

2019/308 sayılı KVKK Kararı – Hukuka Aykırı Verilere Dayalı Sorgulamalara İlişkin Karar

2019/271 sayılı KVKK Kararı – Veri İhlal Bildirimi Asgari Unsurlarına İlişkin Karar

2019/125 sayılı KVKK Kararı – Yeterli Korumaya Sahip Ülkelerin Belirlenmesinde Esas Alınacak Kriterler

2019/10 sayılı KVKK Kararı – Kişisel Veri İhlal Bildirimine İlişkin Karar

2018/119 sayılı KVKK Kararı – Ticari İletilere İlişkin Karar

2018/63 sayılı KVKK Kararı – Personelin Yetki Aşımına İlişkin Karar

2018/10 sayılı KVKK Kararı – Özel Nitelikli Kişisel Verilere İlişkin Yeterli Önlemlere İlişkin Karar

2017/62 sayılı KVKK Kararı – Banko, Gişe, Masa gibi Hizmet Alanlarına İlişkin Karar

2017/61 sayılı KVKK Kararı – Rehberlik Hizmetleri Veren İnternet Sitelerine İlişkin Karar

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU KARARLARI

2023/426 sayılı KVKK Kararı

2023/437 sayılı KVKK Kararı

2023/224 sayılı KVKK Kararı

2023/134 sayılı KVKK Kararı

2023/86 sayılı KVKK Kararı

2023/78 sayılı KVKK Kararı

2023/67 sayılı KVKK Kararı

2023/4 sayılı KVKK Kararı

2022/1358 sayılı KVKK Kararı

2022/1357 sayılı KVKK Kararı

2022/1281 sayılı KVKK Kararı

2022/1249 sayılı KVKK Kararı

2022/1201 sayılı KVKK Kararı

2022/1147 sayılı KVKK Kararı

2022/1072 sayılı KVKK Kararı

2022/925 sayılı KVKK Kararı

2022/923 sayılı KVKK Kararı

2022/902 sayılı KVKK Kararı

2022/896 sayılı KVKK Kararı

2022/863 sayılı KVKK Kararı

2022/861 sayılı KVKK Kararı

2022/853 sayılı KVKK Kararı

2022/798 sayılı KVKK Kararı

2022/790 sayılı KVKK Kararı

2022/787 sayılı KVKK Kararı

2022/776 sayılı KVKK Kararı

2022/774 sayılı KVKK Kararı

2022/768 sayılı KVKK Kararı

2022/655 sayılı KVKK Kararı

2022/653 sayılı KVKK Kararı

2022/630 sayılı KVKK Kararı

2022/594 sayılı KVKK Kararı

2022/545 sayılı KVKK Kararı

2022/491 sayılı KVKK Kararı

2022/489 sayılı KVKK Kararı

2022/386 sayılı KVKK Kararı

2022/328 sayılı KVKK Kararı

2022/325 sayılı KVKK Kararı

2022/277 sayılı KVKK Kararı

2022/249 sayılı KVKK Kararı

2022/662 sayılı KVKK Kararı

2022/243 sayılı KVKK Kararı

2022/229 sayılı KVKK Kararı

2022/224 sayılı KVKK Kararı

2022/184 sayılı KVKK Kararı

2022/172 sayılı KVKK Kararı

2022/137 sayılı KVKK Kararı

2022/107 sayılı KVKK Kararı

2022/103 sayılı KVKK Kararı

2022/31 sayılı KVKK Kararı

2022/13 sayılı KVKK Kararı

2022/6 sayılı KVKK Kararı

2021/1324 sayılı KVKK Kararı

2021/1303 sayılı KVKK Kararı

2021/1262 sayılı KVKK Kararı

2021/1258 sayılı KVKK Kararı

2021/1243 sayılı KVKK Kararı

2021/1239 sayılı KVKK Kararı

2021/1218 sayılı KVKK Kararı

2021/1217 sayılı KVKK Kararı

2021/1214 sayılı KVKK Kararı

2021/1210 sayılı KVKK Kararı

2021/1187 sayılı KVKK Kararı

2021/1153 sayılı KVKK Kararı

2021/1127 sayılı KVKK Kararı

2021/1111 sayılı KVKK Kararı

2021/1110 sayılı KVKK Kararı

2021/1107 sayılı KVKK Kararı

2021/1104 sayılı KVKK Kararı

2021/1069 sayılı KVKK Kararı

2021/1051 sayılı KVKK Kararı

2021/909 sayılı KVKK Kararı

2021/925 sayılı KVKK Kararı

2021/989 sayılı KVKK Kararı

2021/993 sayılı KVKK Kararı

2021/889 sayılı KVKK Kararı

2021/859 sayılı KVKK Kararı

2021/850 sayılı KVKK Kararı

2021/847 sayılı KVKK Kararı

2021/799 sayılı KVKK Kararı

2021/761 sayılı KVKK Kararı

2021/670 sayılı KVKK Kararı

2021/666 sayılı KVKK Kararı

2021/664 sayılı KVKK Kararı

2021/603 sayılı KVKK Kararı

2021/584 sayılı KVKK Kararı

2021/572 sayılı KVKK Kararı

2021/548 sayılı KVKK Kararı

2021/545 sayılı KVKK Kararı

2021/511-512-513 sayılı KVKK Kararı

2021/424 sayılı KVKK Kararı

2021/422 sayılı KVKK Kararı

2021/470 sayılı KVKK Kararı

2021/464 sayılı KVKK Kararı

2021/427 sayılı KVKK Kararı

2021/426 sayılı KVKK Kararı

2021/407 sayılı KVKK Kararı

2021/389 sayılı KVKK Kararı

2021/361 sayılı KVKK Kararı

2021/359 sayılı KVKK Kararı

2021/358 sayılı KVKK Kararı

2021/333 sayılı KVKK Kararı

2021/311 sayılı KVKK Kararı

2021/242 sayılı KVKK Kararı

2021/241 sayılı KVKK Kararı

2021/238 sayılı KVKK Kararı

2021/230 sayılı KVKK Kararı

2021/228 sayılı KVKK Kararı

2021/227 sayılı KVKK Kararı

2020/216 sayılı KVKK Kararı

2021/205 sayılı KVKK Kararı

2021/190 sayılı KVKK Kararı

2021/187 sayılı KVKK Kararı

2021/154 sayılı KVKK Kararı

2021/140 sayılı KVKK Kararı

2021/115 sayılı KVKK Kararı

2021/111 sayılı KVKK Kararı

2021/85 sayılı KVKK Kararı

2021/84 sayılı KVKK Kararı

2021/79 sayılı KVKK Kararı

2021/78 sayılı KVKK Kararı

2021/32 sayılı KVKK Kararı

2020/957 sayılı KVKK Kararı

2020/935 sayılı KVKK Kararı

2020/934 sayılı KVKK Kararı

2020/927 sayılı KVKK Kararı

2020/915 sayılı KVKK Kararı

2020/905 sayılı KVKK Kararı

2020/816 sayılı KVKK Kararı

2020/787 sayılı KVKK Kararı

2020/769 sayılı KVKK Kararı

2020/766 sayılı KVKK Kararı

2020/765 sayılı KVKK Kararı

2020/763 sayılı KVKK Kararı

2020/755 sayılı KVKK Kararı

2020/746 sayılı KVKK Kararı

2020/744 sayılı KVKK Kararı

2020/715 sayılı KVKK Kararı

2020/710 sayılı KVKK Kararı

2020/691 sayılı KVKK Kararı

2020/667 sayılı KVKK Kararı

2020/649 sayılı KVKK Kararı

2020/622 sayılı KVKK Kararı

2020/608 sayılı KVKK Kararı

2020/567 sayılı KVKK Kararı

2020/560 sayılı KVKK Kararı

2020/559 sayılı KVKK Kararı

2020/542 sayılı KVKK Kararı

2020/532 sayılı KVKK Kararı

2020/530 sayılı KVKK Kararı

2020/511 sayılı KVKK Kararı

2020/508 sayılı KVKK Kararı

2020/507 sayılı KVKK Kararı

2020/504 sayılı KVKK Kararı

2020/494 sayılı KVKK Kararı

2020/482 sayılı KVKK Kararı

2020/471 sayılı KVKK Kararı

2020/466 sayılı KVKK Kararı

2020/465 sayılı KVKK Kararı

2020/463 sayılı KVKK Kararı

2020/435 sayılı KVKK Kararı

2020/429 sayılı KVKK Kararı

2020/421 sayılı KVKK Kararı

2020/414 sayılı KVKK Kararı

2020/407 sayılı KVKK Kararı

2020/404 sayılı KVKK Kararı

2020/396 sayılı KVKK Kararı

2020/379 sayılı KVKK Kararı

2020/359 sayılı KVKK Kararı

2020/357 sayılı KVKK Kararı

2020/355 sayılı KVKK Kararı

2020/345 sayılı KVKK Kararı

2020/344 sayılı KVKK Kararı

2020/335 sayılı KVKK Kararı

2020/336 sayılı KVKK Kararı

2020/325 sayılı KVKK Kararı

2020/315 sayılı KVKK Kararı

2020/307 sayılı KVKK Kararı

2020/286 sayılı KVKK Kararı

2020/255 sayılı KVKK Kararı

2020/226 sayılı KVKK Kararı

2020/213 sayılı KVKK Kararı

2020/212 sayılı KVKK Kararı

2020/201 sayılı KVKK Kararı

2020/196 sayılı KVKK Kararı

2020/191, 2020/192, 2020/193, 2020/194 sayılı KVKK Kararları

2020/187 sayılı KVKK Kararı

2020/173 sayılı KVKK Kararı

2020/172 sayılı KVKK Kararı

2020/167 sayılı KVKK Kararı

2020/166 sayılı KVKK Kararı

2020/145 sayılı KVKK Kararı

2020/138 sayılı KVKK Kararı

2020/124 sayılı KVKK Kararı

2020/120 sayılı KVKK Kararı

2020/118 sayılı KVKK Kararı

2020/113 sayılı KVKK Kararı

2020/108 sayılı KVKK Kararı

2020/103 sayılı KVKK Kararı

2020/93 sayılı KVKK Kararı

2020/86 sayılı KVKK Kararı

2020/78 sayılı KVKK Kararı

2020/67 sayılı KVKK Kararı

2020/66 sayılı KVKK Kararı

2020/65 sayılı KVKK Kararı

2020/63 sayılı KVKK Kararı

2020/59 sayılı KVKK Kararı

2020/58 sayılı KVKK Kararı

2020/50 sayılı KVKK Kararı

2020/43 sayılı KVKK Kararı

2020/41 sayılı KVKK Kararı

2020/34 sayılı KVKK Kararı

2020/32 sayılı KVKK Kararı

2020/26 sayılı KVKK Kararı

2020/20 sayılı KVKK Kararı

2020/13 sayılı KVKK Kararı

2019/393 sayılı KVKK Kararı

2019/389 sayılı KVKK Kararı

2019/387 sayılı KVKK Kararı

2019/276 sayılı KVKK Kararı

2019/372 sayılı KVKK Kararı

2019/269 sayılı KVKK Kararı

2019/353 sayılı KVKK Kararı

2019/352 sayılı KVKK Kararı

2019/333 sayılı KVKK Kararı

2019/332 sayılı KVKK Kararı

2019/331 sayılı KVKK Kararı

2019/316 sayılı KVKK Kararı

2019/297 sayılı KVKK Kararı

2019/296 sayılı KVKK Kararı

2019/294 sayılı KVKK Kararı

2019/273 sayılı KVKK Kararı

2019/265 sayılı KVKK Kararı

2019/255 sayılı KVKK Kararı

2019/254 sayılı KVKK Kararı

2019/227 sayılı KVKK Kararı

2019/225 sayılı KVKK Kararı

2019/222 sayılı KVKK Kararı

2019/206 sayılı KVKK Kararı

2019/204 sayılı KVKK Kararı

2019/198 sayılı KVKK Kararı

2019/188 sayılı KVKK Kararı

2019/170 sayılı KVKK Kararı

2019/166 sayılı KVKK Kararı

2019/162 sayılı KVKK Kararı

2019/159 sayılı KVKK Kararı

2019/157 sayılı KVKK Kararı

2019/144 sayılı KVKK Kararı

2019/143 sayılı KVKK Kararı

2019/141 sayılı KVKK Kararı

2019/138 sayılı KVKK Kararı

2019/122 sayılı KVKK Kararı

2019/104 sayılı KVKK Kararı

2019/82 sayılı KVKK Kararı

2019/81, 2019/165 sayılı KVKK Kararı

2019/78 sayılı KVKK Kararı

2019/52 sayılı KVKK Kararı

2019/47 sayılı KVKK Kararı

2019/23 sayılı KVKK Kararı

2019/9 sayılı KVKK Kararı

2018/156 sayılı KVKK Kararı

2018/143 sayılı KVKK Kararı

2018/142 sayılı KVKK Kararı

2018/131 sayılı KVKK Kararı

2018/118 sayılı KVKK Kararı

2018/106 sayılı KVKK Kararı

2018/91 sayılı KVKK Kararı

2018/90 sayılı KVKK Kararı

2018/88 sayılı KVKK Kararı

2018/87 sayılı KVKK Kararı

2018/75 sayılı KVKK Kararı

2018/69 sayılı KVKK Kararı

2018/68 sayılı KVKK Kararı

2018/32 sayılı KVKK Kararı

YURTDIŞINA KİŞİSEL VERİ AKTARMA TAAHHÜTNAMELERİ

Veri Sorumlusundan Veri Sorumlusuna Aktarım

Veri Sorumlusundan Veri İşleyene Aktarım

Otokoç Otomotiv Ticaret ve Sanayi A.Ş. Taahhütname Başvurusu

Türkiye Futbol Federasyonu Taahhütname Başvurusu

Decathlon Türkiye Taahhütname Başvurusu

TEB Arval Taahhütname Başvurusu

Amazon Taahhütname Başvurusu

KİŞİSEL VERİ İHLAL BİLDİRİMİ FORMU

VERİ İHLALİ BİLDİRİMLERİ

2023/638 – Beytıp Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti.

2023/504 – Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic. A.Ş.

2023/503 – Destek Bilgisayar ve İletişim Hizmetleri Tic. A.Ş.

2023/496 – Getir Perakende Lojistik Anonim Şirketi – Bitaksi Mobil Teknoloji Anonim Şirketi

2023/463 – Akbank T.A.Ş.

2023/375 – Marifet Saatçilik Kuym. Teks. Tur. Gıda İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.

2023/56 – Yalova Uzmanlar Sağlık Hizmetleri San.Paz.Tic.A.Ş

2023/55 – Reon Sağlık Hizmetleri İnş. Tur. San ve Tic. A.Ş.(Özel Aktif Hastanesi)

2023/54 – Okko Sağlık Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş.

2022/1332 – Sitil Çizgi İnşaat Turizm ve Tekstil Anonim Şirketi

2022/1271 – Pamukkale Belediyesi

2022/1264 – Shangai Moonton Technology Co Ltd

2022/1197 – Aktif İnş. Taşımacılık Paz. San. ve Tic. AŞ

2022/1196 – Aliza Otelcilik Turizm ve Tic. AŞ

2022/1195 – AES Otelcilik Turizm ve Tic. AŞ

2022/1194 – Baykar Motorlu Araçlar A.Ş.

2022/1138 – Denizli Özel Egekent Hastanesi

2022/1096 – Quick Sigorta Anonim Şirketi

2022/1032 – Flo Mağazacılık ve Pazarlama A.Ş.

2022/1018 – Özel Keystone Eğitim ve Eğitim Dan. A.Ş.

2022/990 – Marmara Üniversitesi

2022/987 – Fuudy Elektronik İletişim Perakende Gıda Lojistik Anonim Şirketi

2022/882 – Biblos Alaçatı Turizm Yatırımları A.Ş.

2022/891 – Posta ve Telgraf Teşkilatı Biriktirme ve Yardım Sandığı

2022/850 – Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi

2022/831 – AstraZeneca İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti.

2022/757 – NeoPets Inc

2022/722 – Surtaş Otomotiv ve Servis Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi

2022/687 – Knauf İnşaat ve Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş ile Knauf Insulation Izolation San. ve Tic. A.Ş

2022/686 – Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.

2022/685 – Meklas Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.

2022/649 – Tofisa Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

2022/646-647-648 – ARG Denizcilik İnşaat Otomotiv Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti, İstek Gemi İnşa Bakım İnşaat Hırdavat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti, Safter Ulubay

2022/? – Barçın Spor Malzemeleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi

2022/569 – Pegasus Hava Taşımacılığı Anonim Şirketi

2022/554 – MBtech Mühendislik ve Danışmanlık Ltd. Şti.

2022/536 – Baydöner Restoranları A.Ş.

2022/535 – ZkSoftware The Advanced Biometric Solution Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti.

2022/478 – Yıldız Teknoloji Geliştirme Bölgesi Teknopark AŞ

2022/446 – Keyubu İnternet ve Bilişim Hizmetleri

2022/441 – Paketman E-Ticaret Sanayi Ticaret AŞ

2022/440 – Magna Ventures Yazılım ve Teknoloji Girişimleri Ticaret Anonim Şirketi

2022/404 – Villacım Emlak Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

2022/334, 335,336 ve 337 – Yıldızlar Yatırım Holding AŞ, Yıldız Demir Çelik Sanayi AŞ, Yıldız Entegre Ağaç Sanayi AŞ, İstanbul Gübre Sanayi AŞ (İGSAŞ)

2022/304 – Yonca Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti.

2022/209 – Martı İleri Teknoloji A.Ş.

2022/157 – Arı İnovasyon ve Bilim Eğitim Hizmetleri Anonim Şirketi (İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji)

2022/156 – Kentyol Kent Hizmetleri AŞ

2022/155 – Şişli Belediye Başkanlığı

2022/154 – T.C. Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

2022/124 – Kent Konut İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

2022/94 – Pizza Restaurantları AŞ (Dominos Pizza)

2022/93 – Moncler İstanbul Giyim ve Tekstil Ticaret Ltd. Şti.

2022/92 – Industries S.p.A.

2022/16 – Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret AŞ

2021/1327 – Eureko Sigorta AŞ

2021/1326 – GoDaddy.com, LLC (“GoDaddy”)

2021/1231 – T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi

2021/1175 – Media Markt Turkey Ticaret Limited Şirketi

2021/1168-1174 – May Şirketler Grubu

2021/1146 – Tasfiye Halinde Hedefevim Gayrimenkul ve Otomotiv Tic. AŞ

2021/1099 – İzmir Bakırçay Üniversitesi

2021/1027 – Panasonic Business Support Europe GmbH

2021/983 – Elginkan Topluluğu Şirketleri

2021/977 – Art Sistem Bilgisayar ve Güvenlik Teknolojileri Ltd. Şti

2021/951 – Arvato Lojistik Dış Ticaret ve E-Ticaret Hizmetleri AŞ

2021/895 – AK Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ

2021/875 – MNG Kargo Yurtiçi ve Yurtdışı Taşımacılık AŞ

2021/874 – Sinoz Kozmetik Sanayi Ticaret AŞ

2021/844 – Subway International B.V.

2021/843 – Pied Piper Fansub (piedpiperfb.com)

2021/787 – Oriflame Kozmetik Ürünleri Ticaret Limited Şirketi

2021/758 – Motor Trend Group LLC

2021/752 – Timurlar Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti.

2021/729 – Özel Dentapoint Diş Sağlığı Polikliniği

2021/725 – Webhosting Bilişim Teknolojileri AŞ

2021/677 – T. Garanti Bankası AŞ

2021/675 – Cosmolog Kozmetik Sanayi ve Ticaret AŞ

2021/633 – INTERGEN Genetik ve Nadir Hastalıklar Tanı Araştırma & Uygulama Merkezi

2021/593 – Prof. Dr. Birol CİVELEK

2021/728 – Düzen Biyolojik Bilimler Araştırma Geliştirme ve Üretim A.Ş.

2021/517 – Pakten Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ (onlemmarket.com)

2021/537 – Rahmet Ragıp Kuğu (Serbest Muhasebeci Mali Müşavir)

2021/502 – Eliptik Yazılım ve Ticaret AŞ (BtcTurk)

2021/498 – E-Data Teknoloji Pazarlama Anonim Şirketi

2021/517 – Pakten Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ (onlemmarket.com)

2021/272 – Acer Bilişim Teknolojileri Limited Şirketi

2021/271 – Acer Sales International SA

2021/222 – Adım Adım Oluşumu

2021/329 – Air India Limited

2021/414 – Akademisyen Yayınevi Kitabevi Dağıtım Bilgisayar Tercümanlık İth. İhr. Tic. AŞ (www.nobelkitabevi.com.tr)

2020/486 – Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş.

2020/487 – Avon Kozmetik Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

2020/631 – Barilla Gıda A.Ş.

2021/463 – Bulut Elektromarket Bilgi Teknolojileri ve Dış Tic. AŞ

2020/863 – Çizgi Telekomünikasyon A.Ş.

2021/462 – ClearVoiceResearch.com, LLC

2020/635 – Dap Rotana Dalga ve Vazo Rezidans Toplu Yapı Yöneticiliği

2020/737 – PSL Elektronik San. ve Tic. A.Ş.

2020/636 – Rezzan Günday (Şimşek Eczanesi)

2020/485 – Sezgi Dental Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği

2021/382 – Sine İtriyat Par. Tem. Ür. Gıd. İnş. Mim. Müh. İth. İhr. ve Tic. AŞ

2021/132 – So CHIC Mağazacılık San. ve Tic. AŞ

2021/18 – T.C. Özyeğin Üniversitesi

2020/207 – Türk Ekonomi Bankası A.Ş.

2020/290 – Turkon Holding A.Ş. ve Grup Şirketleri

2020/984 – UiPath SRL

2020/848 – UPİ Trans Dış Ticaret AŞ

2020/789 – Vatan Bilgisayar Sanayi ve Ticaret AŞ

2021/326 – West Gate Toplu Yapı Sitesi Yöneticiliği

2020/675 – Yalova Belediyesi

2021/376 – Yapı ve Kredi Bankası AŞ

2021/321 – Yemek Sepeti Elektronik İletişim Perakende Gıda Lojistik AŞ

2020/830 – Hanon Automotive Climate Sys. Manufacturing Industrial and Commercial Co.

2021/351 – Pierre Fabre Dermokozmetik Ltd. Şti.

2021/350 – Pierre Fabre İlaç AŞ

2019/286 – Gardrops Elektronik Hizmetler ve Ticaret Anonim Şirketi

2021/444 – DLSY Adi Ortaklığı

2020/206 – Doğa Sigorta A.Ş.

2020/540 – Doktor Atadan Egemen KOYUNCU

2020/443 – EasyJet Plc

2020/46 – Exeltis İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

2021/194 – Fibabanka AŞ

2020/1011 – Ficosa International Otomotiv San. ve Tic. AŞ

2020/987 – Ficosa Otomotiv San. ve Tic. AŞ

2020/555 – Fluke Corporation ve Fluke Electronics Corporation

2021/323 – Generali Sigorta AŞ

2020/211 – Gratis İç ve Dış Tic. A.Ş.

2020/600-601-602-603-604 – Penti Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve İştirakleri

2020/554 – Mert Grup Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti.

2021/192 – Oto Rapor Araç Muayene ve Ekspertiz Hizmetleri San. ve Tic. AŞ

2020/82 – Microsoft Corporation

2020/468 – Halk Sigorta A.Ş.

2020/986 – Otokur Otomotiv İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.

2020/857-858-859-860-861-862 – Kale Holding A.Ş. ve Grup Şirketleri

2019/406-407-408-409-410 – CM Holding A.Ş. ve Grup Şirketleri

2021/386 – Karacabay Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

2020/634 – Kariyer.net Elektronik Yayıncılık ve İletişim Hiz. A.Ş.

2019/384 – Küçükçekmece Belediyesi

2019/381 – T. Garanti Bankası A.Ş.

2019/401 – Doğuş Planet Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A.Ş. (n11.com)

2019/360 – Edenred Kurumsal Çözümler A.Ş.

2019/313 – EDS Enjeksiyon Dök. San. Tic. AŞ.

2019/311 – Premierdc Veri Merkezi A.Ş.

2019/286 – Gardrops Elektronik Hizmetler ve Ticaret Anonim Şirketi

2019/285 – Zynga Game Ireland Limited

2019/281 – Furtrans Denizcilik Ticaret ve San. A.Ş.

2019/268 – Türkiye İş Bankası A.Ş.

2019/267 – FER Gayrimenkul Geliştirme ve İnş. A.Ş.

2019/230 – DenizBank A.Ş.

2019/219 – Türk Ekonomi Bankası A.Ş.

2019/190 – Pizza Restaurantları A.Ş. (Domino’s Pizza)

2019/181 – Metro Grosmarket Bakırköy Alışveriş Hiz.Tic.Ltd.Şti.

2019/178 – Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.

2019/169 – Bartu Turizm Yatırımları A.Ş.

2019/130 – Microsoft Corporation

2019/74 – Hunko Motorlu Araçlar San. Ve Tic. Ltd. Şti.

2019/73 – ASF Otomotiv A.Ş.

2019/72 – Kaya Seyehat Turizm San. Ve Dış. Tic. Ltd. Şti.

2019/67 – Turmobil Turizm Rent a Car Taşımacılık ve Nakliyat San. Tic. Ltd. Şti.

2019/56 – Adnan Özen İnşaat Taah. En. Turz. Tiç. ve San. A.Ş.

2019/43 – ING Bank A.Ş.

2019/35 – Borlease Otomotiv A.Ş.

2019/32 – Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş.

2019/30 – Derindere Turizm Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.

2019/29 – Clickbus Seyahat Hizmetleri A.Ş. (Nereden Nereye)

2019/28 – Enterprise (“Yes Oto”)

2019/27 – Arkas Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (“Arkas Otomotiv”)

2019/20 – Holiday Inn İstanbul – Şişli

2019/17 – Hedef Araç Kiralama ve Servis A.Ş. (HedefFilo)

2019/16 – Optimum Otomotiv Satış Sonrası Çözümleri Tic. A.Ş. (OPTİMUM)

2019/15 – TEB Arval Araç Filo Kiralama A.Ş.(TEB ARVAL)

2019/14 – ALD Automotive Turizm Ticaret A.Ş. (ALD AUTOMOTIVE)

2019/13 – ANIMOTO Inc. (Animoto)

2018/147 – Marriott International Inc

2018/124 – Cathay Pacific Airways Limited

2018/72 – Ticketmaster UK (Ticketmaster İngiltere) adına Biletix Bilet Dağıtım Basım ve Tic. A.Ş.

2018/45 – Careem Networks Teknoloji A.Ş.

DİĞER KURUL KARARLARI VE DUYURULARI

27.03.2023 – Vekaleten Yapılacak Şikayetlerin Elektronik Ortamda Kurula İletilmesine İlişkin Kamuoyu Duyurusu

23.03.2023 – Seçim Faaliyetleri Kapsamında Siyasi Partiler ve Bağımsız Adaylar Tarafından İşlenen Kişisel Veriler Hakkında Kamuoyu Duyurusu

09.02.2023 – Depremden Etkilenen İlgili Kişilere Ve Veri Sorumlularına Yönelik Kamuoyu Duyurusu

17.12.2021 – Mağazalarda SMS Doğrulama Duyurusu

21.04.2022 – VERBİS Ceza Duyurusu

04.01.2022 – Verbis Duyurusu

17.12.2021 – Mağazalarda SMS Doğrulaması Duyurusu

10.12.2021 – Veri Koruma Görevlisi Hakkında Kamuoyu Duyurusu

07.12.2021 – Sertifikasyon Duyurusu

05.11.2021 – Belediyeler Duyurusu

28.09.2021 – Covid-19 PCR Test Sonucu ve Aşı Bilgisi Uygulamaları

03.09.2021 – WhatsApp (3)

09.08.2021 – Yurt Dışında Yaşayan Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarının Kişisel Verilerinin Yurt Dışına Aktarılmamasına İlişkin Talepleri

25.06.2021 – Ortaklıkların VERBİS’e Kayıt Yükümlülüğü

25.06.2021 – Dernek, Vakıf ve Sendikalara Ait İktisadi İşletmelerin VERBİS’e Kayıt Yükümlülüğü

30.03.2021 – Kurumumuza Yapılan Şikayetlerin Usul Şartları

11.03.2021 – VERBİS’e Kayıt Sürelerinin Uzatılması

12.01.2021 – WhatsApp (2)

12.01.2021 – WhatsApp (1)

26.10.2020 – Yurtdışına Veri Aktarımı

01.10.2020 – Sicile Kayıt Yükümlülüğü

17.07.2020 – Kişilerin Ad ve Soyadı ile Arama Motorları Üzerinden Yapılan Aramalarda Çıkan Sonuçların İndeksten Çıkarılmasına Yönelik Talepler

23.06.2020 – VERBİS’e Kayıt Sürelerinin Uzatılması

07.05.2020 – Yurt Dışına Kişisel Veri Aktarımında Hazırlanacak Taahhütnamelerde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

18.03.2020 – COVID-19 Tedbirleri

06.01.2020 – Kişisel Veri İhlali Bildirimlerinin Elektronik Ortamda Kurula İletilmesi

08.11.2019 – Veri Sorumlularının GDPR Atıfları

06.11.2019 – Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyum Süreci

05.09.2019 – VERBİS’e Kayıt Süresinin Uzatılması

12.10.2018 – VERBİS’e Yapılan Kayıt Başvuruları

16.05.2018 – Yurtdışına Veri Aktarımında Veri Sorumlularınca Hazırlanacak Taahhütnamede Yer Alacak Asgari Unsurlar

06.04.2018 – Kanuna Uyum Süreci (Geçici 1. madde)

28.03.2018 – Rehberlik Hizmeti Veren İnternet Siteleri ve Uygulamalar

İNGİLİZCE DUYURULAR

Board Resolution on Protecting Personal Data at Service Areas such as the Counters, Box Offices and Desks

Binding Corporate Rules Application Form

The Transfer of Personal Data Abroad on the Basis of Convention No. 108

Search Engine Delist Criteria

Board Decision about Cathay Pasific Airway

Board Decision about Clickbus Travel Services

Board Decision on Minimum Elements that Should be Included in the Communication of the breach by the Data Controller to the Data Subject

Board Decisions on Providing Derogations from The Obligation of Registration with the Data Controllers’ Registry

Board Resolution on Preventing Data Controllers and Data Processors From Forwarding Advertising Messages/Calls to Email Addresses of Data Subjects or to Their Phones By Sms or Phone Calls

Protection of Personal Data During the Fight Against COVID-19

Public Announcement – Microsoft Corporation

Public Announcement on Application for Commitment

Public Announcement on Covid-19

Public Announcement on Distance Learning Platforms

Public Announcement on the Commitment Application

Public Announcement on the Extension of the Registration Periods to Verbis (Data Controllers Registry)

Public Announcement on Whatsapp Application

Regarding Processing of Location Data and Tracking Mobility of Individuals to Combat Covid-19

The Board Decision No. 2019/10 of 24.01.2019 about Procedures and Principles of Personal Data Breach Notification

The Board Decision No. 2019/125 of 02/05/2019 about the form prepared to be used in the determination of the countries having adequate level of protection

The Decision of Personal Data Protection Board No. 2018/88 of 19/07/2018 on “The Starting Dates of Obligation to Register with the Data Controller’s Registry”

Fulfilment of Obligation to Inform

TÜRK HUKUKUNDAKİ DİĞER DÜZENLEMELER

KANUNLAR

7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu

7252 sayılı Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu

7091 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun

7075 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun

7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun

6713 sayılı Kolluk Gözetim Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun

6706 sayılı Cezai Konularda Uluslararası Adli İşbirliği Kanunu

6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunu

6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun

6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu

6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu

6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun

6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu

5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu

5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu

5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun

5624 sayılı Kan ve Kan Ürünleri Kanunu

5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu

5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu

5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu

5411 sayılı Bankacılık Kanunu

5352 sayılı Adli Sicil Kanunu

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu

5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

4904 sayılı Türkiye İş Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun

4857 sayılı İş Kanunu

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu

4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu

3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu

2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri Ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu

2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu

2559 sayılı Polis Vazife ve Selâhiyet Kanunu

1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu

1512 sayılı Noterlik Kanunu

1136 sayılı Avukatlık Kanunu

1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu

211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu

TÜZÜKLER

Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi

Özel Hastaneler Tüzüğü

YÖNETMELİKLER

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Yönetmeliği

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi Yönetmeliği

Kimlik Paylaşımı Sistemi Yönetmeliği

Veri Paylaşımı Kurulu Yönetmeliği

Kimlik Bildirme Kanununun Uygulanması ile İlgili Yönetmelik

E-Devlet Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Noterlik İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yapılması Hakkında Yönetmelik

Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik

Hasta Hakları Yönetmeliği

Özel Hastaneler Yönetmeliği

Kan ve Kan Ürünleri Yönetmeliği

Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönetmeliği

Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik

Tıbbi Cihaz Yönetmeliği

Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmaları Yönetmeliği

Ceza Muhakemesinde Beden Muayenesi, Genetik İncelemeler ve Fizik Kimliğin Tespiti Hakkında Yönetmelik

6713 Sayılı Kolluk Gözetim Komisyonu Kurulması Hakkında Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik

Hukuk Muhakemelerinde Ses ve Görüntü Nakledilmesi Yoluyla Duruşma İcrası Hakkında Yönetmelik

Yolcu Gemilerinin Emniyetine ve Gemilerdeki Yolcuların Kayıt Altına Alınmasına İlişkin Yönetmelik

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik

Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Gelir Tespiti, Tescil ve İzleme Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik

112 Acil Çağrı Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Posta Sektöründe İdari Yaptırımlar Yönetmeliği

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Teşkilât Yönetmeliği

Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğin Korunmasına İlişkin Yönetmelik

Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği

İnternet Alan Adları Yönetmeliği

Sosyal Yardım Verilerinin Kaydedilmesine ve Paylaşılmasına İlişkin Yönetmelik

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği

Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik

Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik

Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği

Ticaret Sicili Yönetmeliği

Veri Depolama Kuruluşunun Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelik

Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik

Elektrikli Skuter Yönetmeliği

Yabancı Plakalı Araçlara Verilen Trafik İdari Para Cezalarının Tahsiline İlişkin Yönetmelik

Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

Nüfus Hizmetleri Uygulama Yönetmeliği

Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliği

Tapu ve Kadastro Verilerinin İşlenmesi ve Elektronik Ortamda Yapılacak İşlemler Hakkında Yönetmelik

Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik

Vakıflar Yönetmeliği

Türkiyede Oturan Yabancıların Nüfus Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik

Sigortacılık Verilerinin Toplanması, Saklanması ve Paylaşılmasına Dair Yönetmelik

Sağlık Bilgi Sistemleri Hakkında Yönetmelik

TEBLİĞLER

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 538)

İnternet Alan Adları Tebliği

Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğ

Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği

Bilgi Sistemleri Yönetimi Tebliği

Yapı Kooperatiflerine Ait Bilgilerin Elektronik Ortamda Kaydına Dair Tebliğ

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ

1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

49 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

MUHTELİF DÜZENLEMELER

BTK – 27.12.2016 tarihli Posta Gönderilerine İlişkin Güvenlik Tedbirlerine Yönelik Usul ve Esaslar

ANAYASA MAHKEMESİ NORM DENETİMİ KARARLARI

Anayasa Mahkemesi – 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kararı (E. 2016/125)

Anayasa Mahkemesi – 7246 sayılı Kanun – Rekabet Kanunu Kararı (E. 2020/67)

Anayasa Mahkemesi – 715 sayılı Kanun – MİT Kanunu Kararı (E. 2018/137)

Anayasa Mahkemesi – 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun Kararı (E. 2021/42)

Anayasa Mahkemesi – 1 numaralı CBK Kararı (MASAK) (E. 2019/96)

Anayasa Mahkemesi – 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun Kararı (E. 2020/77)

Anayasa Mahkemesi – 77 numaralı CBK Kararı (E. 2021/88)

Anayasa Mahkemesi – 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Kararı (E. 2021/43)

Anayasa Mahkemesi – 6791 sayılı Kanun Kararı (E. 2020/41)

Anayasa Mahkemesi – 4045 sayılı Kanun Kararı (E. 2020/24)

Anayasa Mahkemesi – 4045 sayılı Kanun Kararı (E. 2018/163)

Anayasa Mahkemesi – 14 numaralı CBK Kararı (E. 2018/134)

Anayasa Mahkemesi – 13 numaralı CBK Kararı (E. 2018/133)

Anayasa Mahkemesi – 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu Kararı (E. 2018/91)

Anayasa Mahkemesi – 657 sayılı Kanun Kararı (E. 2018/73)

Anayasa Mahkemesi – 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Kararı (2017/180)

Anayasa Mahkemesi – 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu Kararı (Madde 60) (E. 2017/16)

Anayasa Mahkemesi – 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu Kararı (E. 2016/179)

Anayasa Mahkemesi – 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu Kararı (Revize-Madde 51) (E. 2015/61)

Anayasa Mahkemesi – 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu Kararı (E. 2015/32)

Anayasa Mahkemesi – 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun Kararı (E. 2014/196)

Anayasa Mahkemesi – 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Kararı (E. 2014/180)

Anayasa Mahkemesi – 5651 sayılı Kanun (Trafik Bilgisi) Kararı (E. 2014/149)

Anayasa Mahkemesi – 6532 sayılı Kanun – MİT Kanunu Kararı (E. 2014/122)

Anayasa Mahkemesi – 5651 sayılı Kanun (TİB Yetkileri) Kararı (E. 2014/87)

Anayasa Mahkemesi – 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (Madde 78) Kararı (E. 2014/74)

Anayasa Mahkemesi – 663 Sayılı KHK Kararı (E. 2013/114)

Anayasa Mahkemesi – 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu (Madde 51) Kararı (E. 2013/122)

Anayasa Mahkemesi – 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu (E. 2013/84)

Anayasa Mahkemesi – 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu Kararı (E. 2012/100)

Anayasa Mahkemesi – 663 sayılı Kanun Kararı (E. 2011/150)

Anayasa Mahkemesi – 5952 sayılı Kanun Kararı (E. 2010/40)

Anayasa Mahkemesi – 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu (2010/12)

Anayasa Mahkemesi – 5237 sayılı Türk Ceza Kanun (245. Madde) Kararı (E. 2006/123)

ANAYASA MAHKEMESİ BİREYSEL BAŞVURU KARARLARI

Anayasa Mahkemesi – Ümit Eyüpoğlu Kararı (2018/6161)

Anayasa Mahkemesi – Alper Erarslan Kararı (2018/16857)

Anayasa Mahkemesi – Fırat Gerçek Kararı (2019/25604)

Anayasa Mahkemesi – Ümit Karaduman Kararı (2020/20874)

Anayasa Mahkemesi – H.Ö. Kararı (2019/20473)

Anayasa Mahkemesi – Samet Ayyıldız Kararı (2018/34548)

Anayasa Mahkemesi – Sebiha Kaya Kararı (2018/34124)

Anayasa Mahkemesi – Celal Oraj Altunörgü Kararı (2018/31036)

Anayasa Mahkemesi – Bestami Eroğlu Kararı (2018/23077)

Anayasa Mahkemesi – Ertan Erçıktı (3) Kararı (2018/14040)

Anayasa Mahkemesi – Ramazan Şahin Kararı (2018/11988)

Anayasa Mahkemesi – Kemal Karanfil Kararı (2017/24776)

Anayasa Mahkemesi – A.A.Y. Kararı (2016/13011)

Anayasa Mahkemesi – E.Ü. Kararı (2016/13010)

Anayasa Mahkemesi – Arif Ali Cangı Kararı (2016/4060)

Anayasa Mahkemesi – Ali Çığır Kararı (2015/19298)

Anayasa Mahkemesi – C.K. (Unutulma Hakkı) Kararı (2014/19685)

Anayasa Mahkemesi – Asli Alp ve Şükrü Alp (Unutulma Hakkı) Kararı (2014/18260)

Anayasa Mahkemesi – Fahri Göncü (Unutulma Hakkı) Kararı (2014/17943)

Anayasa Mahkemesi – N.B.B. (2) (Unutulma Hakkı) Kararı (2014/17143)

Anayasa Mahkemesi – G.Y. (Unutulma Hakkı) Kararı (2014/16026)

Anayasa Mahkemesi – Turgut Duman Kararı (2014/15365)

Anayasa Mahkemesi – B.K. Kararı (2014/14189)

Anayasa Mahkemesi – Nurcan Belin Kararı (2014/14187)

Anayasa Mahkemesi – Fatih Saraman Kararı (2014/7256)

Anayasa Mahkemesi – Güzide Defne Samyeli Kararı (2014/4399)

Anayasa Mahkemesi – Asım Bayar ve Veysel Bayar (Unutulma Hakkı) Kararı (2014/4141)

Anayasa Mahkemesi – G.D. (2) (Unutulma Hakkı) Kararı (2014/1808)

Anayasa Mahkemesi – E.Ç.A. Kararı (2014/5671)

Anayasa Mahkemesi – N.B.B. (Unutulma Hakkı) Kararı (2013/5653)

Anayasa Mahkemesi – Ömür Kara ve Onursal Özbek Kararı (2013/4825)

Anayasa Mahkemesi – Bülent Kaya Kararı (2013/2941)

YARGITAY KARARLARI

Yargıtay Kararı – Ceza Genel Kurulu (E. 2015/708)

Yargıtay Kararı – Ceza Genel Kurulu (E. 2012/1510)

Yargıtay Kararı – Hukuk Genel Kurulu (E. 2017/1340)

Yargıtay Kararı – Hukuk Genel Kurulu (E. 2014/56)

Yargıtay Kararı – 19. Ceza Dairesi (E. 2017/3325)

Yargıtay Kararı – 19. Ceza Dairesi (E. 2017/6127)

Yargıtay Kararı – 19. Ceza Dairesi (E. 2017/6532)

Yargıtay Kararı – 19. Ceza Dairesi (E. 2018/3318)

Yargıtay Kararı – 19. Ceza Dairesi (E. 2019/28161)

Yargıtay Kararı – 19. Ceza Dairesi (E. 2020/4751)

Yargıtay Kararı – 17. Ceza Dairesi (E. 2016/10020)

Yargıtay Kararı – 17. Ceza Dairesi (E. 2016/9901)

Yargıtay Kararı – 17. Ceza Dairesi (E. 2015/22839)

Yargıtay Kararı – 17. Ceza Dairesi (E. 2015/18421)

Yargıtay Kararı – 12. Ceza Dairesi (E. 2020/974)

Yargıtay Kararı – 12. Ceza Dairesi (E. 2019/4369)

Yargıtay Kararı – 12. Ceza Dairesi (E. 2017/2960)

Yargıtay Kararı – 12. Ceza Dairesi (E. 2015/13758)

Yargıtay Kararı – 12. Ceza Dairesi (E. 2015/13582)

Yargıtay Kararı – 12. Ceza Dairesi (E. 2013/9043)

Yargıtay Kararı – 12. Ceza Dairesi (E. 2014/607)

Yargıtay Kararı – 7. Ceza Dairesi (E. 2021/21566)

Yargıtay Kararı – 6. Ceza Dairesi (E. 2021/10682)

Yargıtay Kararı – Hukuk Genel Kurulu (E. 2014/56)

Yargıtay Kararı – 22. Hukuk Dairesi (E. 2017/21857)

Yargıtay Kararı – 20.Hukuk Dairesi (E. 2017/2277)

Yargıtay Kararı – 14. Hukuk Dairesi (E. 2016/2792)

Yargıtay Kararı – 9. Hukuk Dairesi (E. 2014/37215)

DANIŞTAY KARARLARI

Danıştay Kararı – İDDK. (E. 2020/1455)

Danıştay Kararı – İDDK. (E. 2020/1454)

Danıştay Kararı – İDDK. (E. 2020/1038)

Danıştay Kararı – İDDK. (E. 2020/937)

Danıştay Kararı – İDDK. (E. 2019/3003)

Danıştay Kararı – İDDK. (E. 2019/2983)

Danıştay Kararı – İDDK.(E. 2019/2549)

Danıştay Kararı – İDDK. (E. 2019/2425)

Danıştay Kararı – İDDK. (E. 2019/2273)

Danıştay Kararı – İDDK. (E. 2019/2365)

Danıştay Kararı – İDDK. (E. 2019/2278)

Danıştay Kararı – İDDK. (E. 2018/4437)

Danıştay Kararı – İDDK (E. 2014/2242)

Danıştay Kararı – 10. Daire (E. 2020/4379)

Danıştay Kararı – 2. Daire (E. 2020/847)

Danıştay Kararı – 10. Daire (E. 2019/10118)

Danıştay Kararı – 12. Daire (E. 2019/7364)

Danıştay Kararı – 12. Daire (E. 2019/7283)

Danıştay Kararı – 10. Daire (E. 2019/7114)

Danıştay Kararı – 10. Daire (E. 2019/7092)

Danıştay Kararı – 10. Daire (E. 2019/7049)

Danıştay Kararı – 12. Daire (E. 2019/5658)

Danıştay Kararı – 15. Daire (E. 2018/1490)

Danıştay Kararı – 12. Daire (E. 2019/1428)

Danıştay Kararı – 10. Daire (E. 2018/3449)

Danıştay Kararı – 13. Daire (E. 2018/2910)

Danıştay Kararı – 15. Daire (E. 2018/844)

Danıştay Kararı – 15. Daire (E. 2018/530)

Danıştay Kararı – 15. Daire (E. 2018/251)

Danıştay Kararı – 8. Daire (E. 2017/7307)

Danıştay Kararı – 10. Daire (E. 2017/4211)

Danıştay Kararı – 8. Daire (E. 2017/1388)

Danıştay Kararı – 10. Daire (E. 2017/1141)

Danıştay Kararı – 11. Daire (E. 2017/816)

Danıştay Kararı – 15. Daire (E. 2016/10500)

Danıştay Kararı – 15. Daire (E. 2016/10488)

Danıştay Kararı – 8. Daire (E. 2016/3355)

Danıştay Kararı – 8. Daire (E. 2016/3316)

Danıştay Kararı – 8. Daire (E. 2016/2727)

Danıştay Kararı – 15. Daire (E. 2015/6279)

Danıştay Kararı – 10. Daire (E. 2015/5219)

Danıştay Kararı – 10. Daire (E. 2015/3902)

Danıştay Kararı – 15. Daire (E. 2015/3035)

Danıştay Kararı – 10. Daire (E. 2015/2995)

Danıştay Kararı – 10. Daire (E. 2015/2787)

Danıştay Kararı – 10. Daire (E. 2015/2696)

BÖLGE İDARE MAHKEMESİ KARARLARI

Ankara BİM – 1. İdari Dava Dairesi (E. 2020/557)

Ankara BİM – 1. İdari Dava Dairesi (E. 2020/324)

İstanbul BİM – 7. İdari Dava Dairesi (E. 2020/412)

İstanbul BİM – 7. İdari Dava Dairesi (E. 2020/288)

İstanbul BİM – 7. İdari Dava Dairesi (E. 2020/284)

İstanbul BİM – 3. İdari Dava Dairesi (E. 2017/1689)

İzmir BİM – 6. İdari Dava Dairesi (E. 2017/1238)

Konya BİM – 4. İdari Dava Dairesi (E. 2020/731)

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI

Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı – HB. (E. 2021/313)

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI

Ankara BAM – 19. Hukuk Dairesi (E. 2019/3312)

Ankara BAM – 3. Hukuk Dairesi (E. 2017/388)

Bursa BAM – 6. Hukuk Dairesi (E. 2019/2251)

Bursa BAM – 9. Hukuk Dairesi (E. 2018/2576)

İstanbul BAM – 41. Hukuk Dairesi (E. 2020/1833)

İstanbul BAM – 43. Hukuk Dairesi (E. 2020/448)

İstanbul BAM – 21. Hukuk Dairesi (E. 2018/3160)

İstanbul BAM – 4. Hukuk Dairesi (E. 2017/1495)

İstanbul BAM – 23. Hukuk Dairesi (E. 2017/596)

İzmir BAM – 12. Hukuk Dairesi (E. 2019/2210)

İzmir BAM – 12. Hukuk Dairesi (E. 2019/2033)

İzmir BAM – 12. Hukuk Dairesi (E. 2019/1873)

İzmir BAM – 9. Hukuk Dairesi (E. 2018/2398)

İzmir BAM – 8. Hukuk Dairesi (E. 2018/2146)

İzmir BAM – 8. Hukuk Dairesi (E. 2018/1633)

İzmir BAM – 12. Hukuk Dairesi (E. 2017/499)

İzmir BAM – 12. Hukuk Dairesi (E. 2017/498)

İzmir BAM – 12. Hukuk Dairesi (E. 2016/59)

Samsun BAM – 4. Hukuk Dairesi (E. 2018/3525)

Samsun BAM – 4. Hukuk Dairesi (E. 2018/3158)

Samsun BAM – 4. Hukuk Dairesi (E. 2018/1643)

ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİ KARARLARI

İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi (E. 2020/616)

İstanbul 4. Asliye Ticaret Mahkemesi (E. 2019/279)

KAMU İHALE KURULU KARARLARI

Kamu İhale Kurulu Kararı – KİK (K. 2021/UH.II-111)

Kamu İhale Kurulu Kararı – KİK (K. 2020/UY.I-470)

Kamu İhale Kurulu Kararı – KİK (K. 2018/UH.II-1130)

Kamu İhale Kurulu Kararı – KİK (K. 2016/UH.II-1732)

ULUSLARARASI DÜZENLEMELER

AVRUPA KONSEYİ

İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi

Avrupa Konseyi – 108 nolu Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesi

Avrupa Konseyi – 108 nolu Sözleşme (İngilizce)

Avrupa Konseyi – 108 nolu Sözleşmeye Ek Protokol

Avrupa Konseyi – 108 nolu Sözleşmeye Ek Protokol (İngilizce)

Avrupa Konseyi – 108+ Sözlemesi (108 Plus)

AVRUPA BİRLİĞİ

Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Anlaşma

Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı

Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR)

GDPR Recitals

Avrupa Birliği – 95/46 sayılı Direktif (Türkçe)

Avrupa Birliği – 95/46 sayılı Direktif (İngilizce)

Avrupa Birliği – E-Mahremiyet Direktifi (E-Privacy Directive)

Avrupa Birliği – Polis ve Yargı Kişisel Veriler Direktifi (LED Directive)

Avrupa Birliği – Açık Veri Direktifi (Open Data Directive)

Avrupa Birliği – European Declaration on Digital Rights and Principles for the Digital Decade

ULUSLARARASI DİĞER DÜZENLEMELER

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi

Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi

OECD – Özel Yaşamın Korunması ve Kişisel Verilerin Sınırötesi Akışına İlişkin Rehber İlkeler

Birleşmiş Milletler – Bilgisayarla İşlenen Kişisel Veri Dosyalarına İlişkin Rehber İlkeler

AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVANI KARARLARI (GENEL ÇERÇEVE)

The right to the protection of personal data recognised by the Charter of Fundamental Rights of the European Union

Compatibility of secondary EU law with the right to the protection of personal data

Respect for the right to the protection of personal data in the implementation of EU law

The processing of personal data within the meaning of Directive 95/46/EC

Personal data-processing operations excluded from the scope of Directive 95/46/EC

Concept of ‘personal data’

Concept of ‘processing of personal data’

Concept of a ‘personal data filing system’

Concept of a ‘controller of the processing of personal data’

Conditions for lawful processing of personal data in the light of Article 7 of Directive 95/46/EC

The processing of personal data within the meaning of Directive 2002/58/EC

Transfer of personal data to third countries

Protection of personal data on the internet

Right to object to the processing of personal data (‘right to be forgotten’)

Processing of personal data and intellectual property rights

De-referencing of personal data

Consent by a website user to the storage of or access to information in the form of cookies

National supervisory authorities

Scope of the requirement of independence

Determination of the applicable law and of the competent supervisory authority

Powers of the national supervisory authorities

Territorial application of EU legislation

Right of public access to documents of the institutions of the European Union and protection of personal data

AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVANI KARARLARI (TAM METİN)

ABAD – Österreichische Post (C‑154/21)

ABAD – Autoriteit Persoonsgegevens (C-245/20)

ABAD – Meta Platforms Ireland (Case C-319/20)

ABAD – PNR Directive (C‑817/19)

ABAD – Schrems II – Data Protection Commissioner v. Facebook Ireland Ltd. (C-311/18)

ABAD – Prokuratuur Case (C‑746/18)

ABAD – G.D. v The Commissioner of the Garda Síochána Case (C-140/20)

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ (AİHM) KARARLARI

Electronic data

E-mail

GPS (Global Positioning System)

Internet

Mobile telephone

Copyright of books and musical work

Online harassment

Radio communications

Satellite dish

Telecommunications

Use of hidden cameras

Video surveillance

MUHTELİF ÜLKE DÜZENLEMELERİ

ABD Federe Devlet Anayasalarında Özel Hayat ve Mahremiyet

ABD – California Consumer Privacy Act of 2018 (CCPA)

ABD – Virginia Consumer Data Protection Act (CDPA)

ABD – Colorado Privacy Act (CPA)

Almanya – Federal Data Protection Act (BDSG)

İrlanda – Data Protection Act 2018

Estonya – Personal Data Protection Act

Çin – Personal Information Protection Law of the People’s Republic of China

Çin – Data Security Law of the People’s Republic of China

Güney Kore – Personal Information Protection Act

Güney Kore – Personal Information Safeguard and Security Standard

Japonya – Act on the Protection of Personal Information

Katar – Personal Data Privacy Protection

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti – 89/2007 Kişisel Verilerin Korunması Yasası

Asya-Pasifik Ekonomik İş Birliği Forumu (APEC) – APEC Privacy Framework

OECD Declaration on Government Access to Personal Data Held by Private Sector Entities

BİBLİYOGRAFYA

Kitap

Kitap Bölümleri

Editörlü Kitaplar

Makaleler

Raporlar

Mevzuat Derlemeleri

Kişisel Veri Koruma Hukuku