Dr. Mehmet Bedii Kaya
Bilişim ve Teknoloji Hukuku
Comment are off

Kişisel Veri Koruma Hukuku

11.07.22

Kişisel Veri Koruma Hukuku: Mevzuat & İçtihat & Bibliyografya 2.3

Kişisel Veri Koruma Hukuku: Mevzuat & İçtihat & Bibliyografya, Dr. Mehmet Bedii KAYA ve Furkan Güven TAŞTAN tarafından Kişisel Veri Koruma Hukuku alanındaki mevzuat ve içtihatlara pratik şekilde erişmek amacıyla hazırlanmıştır.

Çevrimiçi Sürüm 2 itibariyle kişisel verilerin korunması ve mahremiyet alanlarındaki güncel bibliyografyayı da derlemeye başladık. Bu alanda kaleme aldığınız çalışmaların yeni sürüm ve baskılarda yer almasını isterseniz lütfen bizimle iletişime geçiniz. Bu alandaki en kapsayıcı bibliyografyayı inşa etmek için sunacağınız katkılar için şimdiden teşekkür ederiz!

Her türlü görüş, eleştiri, öneri ve katkılarınızı mehmet@mbkaya.com  ve furkanguventastan@gmail.com e-posta adreslerine iletebilirsiniz.

Kişisel Veri Koruma Hukuku: Mevzuat & İçtihat & Bibliyografya

(Çevrimiçi Tam Sürüm 2.3 – Ağustos 2022)

https://www.mbkaya.com/hukuk/veri-koruma-hukuku.pdf

Çalışmanın, açık erişim politikasıyla yayınladığımız dijital kopyasını https://www.mbkaya.com/hukuk/veri-koruma-hukuku.pdf adresinden indirebilirsiniz.

Çalışmanın faydalı olması temennisiyle…


KİŞİSEL VERİ KORUMA HUKUKU: MEVZUAT, İÇTİHAT, BİBLİYOGRAFYA

ANAYASA

KİŞİSEL VERİLERİN KORUMASI KANUNU

GEREKÇE

 • KVKK Genel Gerekçe
 • KVKK Madde Gerekçeleri
 • Anayasa Madde 20(3) Gerekçesi

YÖNETMELİKLER

 • Kişisel Verileri Koruma Kurumu Teşkilat Yönetmeliği
 • Kişisel Verileri Koruma Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği
 • Kişisel Verileri Koruma Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik
 • Kişisel Verileri Koruma Uzmanlığı Yönetmeliği
 • Kişisel Verileri Koruma Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yönetmeliği
 • Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik
 • Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik
 • Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Hakkında Yönetmelik
 • Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik
 • Sosyal Güvenlik Kurumu Nezdindeki Verilerin Korunmasına ve İşlenmesine İlişkin Yönetmelik

TEBLİĞLER VE GENELGELER

 • Personel Sertifikasyon Mekanizmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ
 • Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ
 • Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ
 • 2019/12 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri Genelgesi

USUL/ESASLAR VE DİĞER GENEL KONULAR

 • Kullanıcı Güvenliğine İlişkin Veri Sorumluları Tarafından Alınması Tavsiye Edilen Teknik ve İdari Tedbirler
 • Katılım Belgesinin Verilmesine Dair Usul ve Esaslar
 • Bağlayıcı Şirket Kuralları
 • Veri Sorumluları İçin Bağlayıcı Şirket Kuralları Başvuru Formu
 • Veri Sorumluları İçin Bağlayıcı Şirket Kurallarında Bulunması Gereken Temel Hususlara İlişkin Yardımcı Doküman

İDARİ PARA CEZASI TUTARLARI

İNGİLİZCE MEVZUAT

 • Law on the Protection of Personal Data
 • By-Law On Data Controllers Registry
 • By-Law on Erasure, Destruction or Anonymization of Personal Data
 • Comminuque on the Principles and Procedures for the Request to Data Controller
 • Communique on Principles and Procedures to be Followed in Fullfillment of the Obligation to Inform

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU İLKE KARARLARI

 • 2022/388 sayılı KVKK Kararı – Belediyelerin Ödeme Ve Borç Sorgulama Hizmetlerine İlişkin Karar
 • 2021/1304 sayılı KVKK Kararı – Araç Kiralama Sektöründe Kara Liste Uygulamalarına İlişkin Karar
 • 2020/966 sayılı KVKK Kararı – İletişim Bilgilerinin Doğrulanmasına İlişkin Karar
 • 2020/481 sayılı KVKK Kararı – Unutulma Hakkı Kararı
 • 2020/71 sayılı KVKK Kararı – Veri Sorumlusu ve Veri İşleyenin Tespitinde Göz Önünde Bulundurulması Gereken Hususlar
 • 2019/308 sayılı KVKK Kararı – Hukuka Aykırı Verilere Dayalı Sorgulamalara İlişkin Karar
 • 2019/271 sayılı KVKK Kararı – Veri İhlal Bildirimi Asgari Unsurlarına İlişkin Karar
 • 2019/125 sayılı KVKK Kararı – Yeterli Korumaya Sahip Ülkelerin Belirlenmesinde Esas Alınacak Kriterler
 • 2019/10 sayılı KVKK Kararı – Kişisel Veri İhlal Bildirimine İlişkin Karar
 • 2018/119 sayılı KVKK Kararı – Ticari İletilere İlişkin Karar
 • 2018/63 sayılı KVKK Kararı – Personelin Yetki Aşımına İlişkin Karar
 • 2018/10 sayılı KVKK Kararı – Özel Nitelikli Kişisel Verilere İlişkin Yeterli Önlemlere İlişkin Karar
 • 2017/62 sayılı KVKK Kararı – Banko, Gişe, Masa gibi Hizmet Alanlarına İlişkin Karar
 • 2017/61 sayılı KVKK Kararı – Rehberlik Hizmetleri Veren İnternet Sitelerine İlişkin Karar

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU KARARLARI

 • 2022/662 sayılı KVKK Kararı
 • 2022/243 sayılı KVKK Kararı
 • 2022/229 sayılı KVKK Kararı
 • 2022/224 sayılı KVKK Kararı
 • 2022/184 sayılı KVKK Kararı
 • 2022/172 sayılı KVKK Kararı
 • 2022/137 sayılı KVKK Kararı
 • 2022/103 sayılı KVKK Kararı
 • 2022/31 sayılı KVKK Kararı
 • 2022/13 sayılı KVKK Kararı
 • 2022/6 sayılı KVKK Kararı
 • 2021/1324 sayılı KVKK Kararı
 • 2021/1303 sayılı KVKK Kararı
 • 2021/1262 sayılı KVKK Kararı
 • 2021/1258 sayılı KVKK Kararı
 • 2021/1243 sayılı KVKK Kararı
 • 2021/1239 sayılı KVKK Kararı
 • 2021/1218 sayılı KVKK Kararı
 • 2021/1217 sayılı KVKK Kararı
 • 2021/1214 sayılı KVKK Kararı
 • 2021/1210 sayılı KVKK Kararı
 • 2021/1187 sayılı KVKK Kararı
 • 2021/1153 sayılı KVKK Kararı
 • 2021/1127 sayılı KVKK Kararı
 • 2021/1111 sayılı KVKK Kararı
 • 2021/1110 sayılı KVKK Kararı
 • 2021/1107 sayılı KVKK Kararı
 • 2021/1104 sayılı KVKK Kararı
 • 2021/1069 sayılı KVKK Kararı
 • 2021/1051 sayılı KVKK Kararı
 • 2021/909 sayılı KVKK Kararı
 • 2021/925 sayılı KVKK Kararı
 • 2021/989 sayılı KVKK Kararı
 • 2021/993 sayılı KVKK Kararı
 • 2021/889 sayılı KVKK Kararı
 • 2021/859 sayılı KVKK Kararı
 • 2021/850 sayılı KVKK Kararı
 • 2021/847 sayılı KVKK Kararı
 • 2021/799 sayılı KVKK Kararı
 • 2021/761 sayılı KVKK Kararı
 • 2021/670 sayılı KVKK Kararı
 • 2021/666 sayılı KVKK Kararı
 • 2021/664 sayılı KVKK Kararı
 • 2021/603 sayılı KVKK Kararı
 • 2021/584 sayılı KVKK Kararı
 • 2021/572 sayılı KVKK Kararı
 • 2021/548 sayılı KVKK Kararı
 • 2021/545 sayılı KVKK Kararı
 • 2021/511-512-513 sayılı KVKK Kararı
 • 2021/424 sayılı KVKK Kararı
 • 2021/422 sayılı KVKK Kararı
 • 2021/470 sayılı KVKK Kararı
 • 2021/464 sayılı KVKK Kararı
 • 2021/427 sayılı KVKK Kararı
 • 2021/426 sayılı KVKK Kararı
 • 2021/407 sayılı KVKK Kararı
 • 2021/389 sayılı KVKK Kararı
 • 2021/361 sayılı KVKK Kararı
 • 2021/359 sayılı KVKK Kararı
 • 2021/358 sayılı KVKK Kararı
 • 2021/333 sayılı KVKK Kararı
 • 2021/311 sayılı KVKK Kararı
 • 2021/242 sayılı KVKK Kararı
 • 2021/241 sayılı KVKK Kararı
 • 2021/238 sayılı KVKK Kararı
 • 2021/230 sayılı KVKK Kararı
 • 2021/228 sayılı KVKK Kararı
 • 2021/227 sayılı KVKK Kararı
 • 2020/216 sayılı KVKK Kararı
 • 2021/205 sayılı KVKK Kararı
 • 2021/190 sayılı KVKK Kararı
 • 2021/187 sayılı KVKK Kararı
 • 2021/154 sayılı KVKK Kararı
 • 2021/140 sayılı KVKK Kararı
 • 2021/115 sayılı KVKK Kararı
 • 2021/111 sayılı KVKK Kararı
 • 2021/85 sayılı KVKK Kararı
 • 2021/84 sayılı KVKK Kararı
 • 2021/79 sayılı KVKK Kararı
 • 2021/78 sayılı KVKK Kararı
 • 2021/32 sayılı KVKK Kararı
 • 2020/957 sayılı KVKK Kararı
 • 2020/935 sayılı KVKK Kararı
 • 2020/934 sayılı KVKK Kararı
 • 2020/927 sayılı KVKK Kararı
 • 2020/915 sayılı KVKK Kararı
 • 2020/905 sayılı KVKK Kararı
 • 2020/816 sayılı KVKK Kararı
 • 2020/787 sayılı KVKK Kararı
 • 2020/769 sayılı KVKK Kararı
 • 2020/766 sayılı KVKK Kararı
 • 2020/765 sayılı KVKK Kararı
 • 2020/763 sayılı KVKK Kararı
 • 2020/755 sayılı KVKK Kararı
 • 2020/746 sayılı KVKK Kararı
 • 2020/744 sayılı KVKK Kararı
 • 2020/715 sayılı KVKK Kararı
 • 2020/710 sayılı KVKK Kararı
 • 2020/691 sayılı KVKK Kararı
 • 2020/667 sayılı KVKK Kararı
 • 2020/649 sayılı KVKK Kararı
 • 2020/622 sayılı KVKK Kararı
 • 2020/608 sayılı KVKK Kararı
 • 2020/567 sayılı KVKK Kararı
 • 2020/560 sayılı KVKK Kararı
 • 2020/559 sayılı KVKK Kararı
 • 2020/542 sayılı KVKK Kararı
 • 2020/532 sayılı KVKK Kararı
 • 2020/530 sayılı KVKK Kararı
 • 2020/511 sayılı KVKK Kararı
 • 2020/508 sayılı KVKK Kararı
 • 2020/507 sayılı KVKK Kararı
 • 2020/504 sayılı KVKK Kararı
 • 2020/494 sayılı KVKK Kararı
 • 2020/482 sayılı KVKK Kararı
 • 2020/471 sayılı KVKK Kararı
 • 2020/466 sayılı KVKK Kararı
 • 2020/465 sayılı KVKK Kararı
 • 2020/463 sayılı KVKK Kararı
 • 2020/435 sayılı KVKK Kararı
 • 2020/429 sayılı KVKK Kararı
 • 2020/421 sayılı KVKK Kararı
 • 2020/414 sayılı KVKK Kararı
 • 2020/407 sayılı KVKK Kararı
 • 2020/404 sayılı KVKK Kararı
 • 2020/396 sayılı KVKK Kararı
 • 2020/379 sayılı KVKK Kararı
 • 2020/359 sayılı KVKK Kararı
 • 2020/357 sayılı KVKK Kararı
 • 2020/355 sayılı KVKK Kararı
 • 2020/345 sayılı KVKK Kararı
 • 2020/344 sayılı KVKK Kararı
 • 2020/335 sayılı KVKK Kararı
 • 2020/336 sayılı KVKK Kararı
 • 2020/325 sayılı KVKK Kararı
 • 2020/315 sayılı KVKK Kararı
 • 2020/307 sayılı KVKK Kararı
 • 2020/286 sayılı KVKK Kararı
 • 2020/255 sayılı KVKK Kararı
 • 2020/226 sayılı KVKK Kararı
 • 2020/213 sayılı KVKK Kararı
 • 2020/212 sayılı KVKK Kararı
 • 2020/201 sayılı KVKK Kararı
 • 2020/196 sayılı KVKK Kararı
 • 2020/191, 2020/192, 2020/193, 2020/194 sayılı KVKK Kararları
 • 2020/187 sayılı KVKK Kararı
 • 2020/173 sayılı KVKK Kararı
 • 2020/172 sayılı KVKK Kararı
 • 2020/167 sayılı KVKK Kararı
 • 2020/166 sayılı KVKK Kararı
 • 2020/145 sayılı KVKK Kararı
 • 2020/138 sayılı KVKK Kararı
 • 2020/124 sayılı KVKK Kararı
 • 2020/120 sayılı KVKK Kararı
 • 2020/118 sayılı KVKK Kararı
 • 2020/113 sayılı KVKK Kararı
 • 2020/108 sayılı KVKK Kararı
 • 2020/103 sayılı KVKK Kararı
 • 2020/93 sayılı KVKK Kararı
 • 2020/86 sayılı KVKK Kararı
 • 2020/78 sayılı KVKK Kararı
 • 2020/67 sayılı KVKK Kararı
 • 2020/66 sayılı KVKK Kararı
 • 2020/65 sayılı KVKK Kararı
 • 2020/63 sayılı KVKK Kararı
 • 2020/59 sayılı KVKK Kararı
 • 2020/58 sayılı KVKK Kararı
 • 2020/50 sayılı KVKK Kararı
 • 2020/43 sayılı KVKK Kararı
 • 2020/41 sayılı KVKK Kararı
 • 2020/34 sayılı KVKK Kararı
 • 2020/32 sayılı KVKK Kararı
 • 2020/26 sayılı KVKK Kararı
 • 2020/20 sayılı KVKK Kararı
 • 2020/13 sayılı KVKK Kararı
 • 2019/393 sayılı KVKK Kararı
 • 2019/389 sayılı KVKK Kararı
 • 2019/387 sayılı KVKK Kararı
 • 2019/276 sayılı KVKK Kararı
 • 2019/372 sayılı KVKK Kararı
 • 2019/269 sayılı KVKK Kararı
 • 2019/353 sayılı KVKK Kararı
 • 2019/352 sayılı KVKK Kararı
 • 2019/333 sayılı KVKK Kararı
 • 2019/332 sayılı KVKK Kararı
 • 2019/331 sayılı KVKK Kararı
 • 2019/316 sayılı KVKK Kararı
 • 2019/297 sayılı KVKK Kararı
 • 2019/296 sayılı KVKK Kararı
 • 2019/294 sayılı KVKK Kararı
 • 2019/273 sayılı KVKK Kararı
 • 2019/265 sayılı KVKK Kararı
 • 2019/255 sayılı KVKK Kararı
 • 2019/254 sayılı KVKK Kararı
 • 2019/227 sayılı KVKK Kararı
 • 2019/225 sayılı KVKK Kararı
 • 2019/222 sayılı KVKK Kararı
 • 2019/206 sayılı KVKK Kararı
 • 2019/204 sayılı KVKK Kararı
 • 2019/198 sayılı KVKK Kararı
 • 2019/188 sayılı KVKK Kararı
 • 2019/170 sayılı KVKK Kararı
 • 2019/166 sayılı KVKK Kararı
 • 2019/162 sayılı KVKK Kararı
 • 2019/159 sayılı KVKK Kararı
 • 2019/157 sayılı KVKK Kararı
 • 2019/144 sayılı KVKK Kararı
 • 2019/143 sayılı KVKK Kararı
 • 2019/141 sayılı KVKK Kararı
 • 2019/138 sayılı KVKK Kararı
 • 2019/122 sayılı KVKK Kararı
 • 2019/104 sayılı KVKK Kararı
 • 2019/82 sayılı KVKK Kararı
 • 2019/81, 2019/165 sayılı KVKK Kararı
 • 2019/78 sayılı KVKK Kararı
 • 2019/52 sayılı KVKK Kararı
 • 2019/47 sayılı KVKK Kararı
 • 2019/23 sayılı KVKK Kararı
 • 2019/9 sayılı KVKK Kararı
 • 2018/156 sayılı KVKK Kararı
 • 2018/143 sayılı KVKK Kararı
 • 2018/142 sayılı KVKK Kararı
 • 2018/131 sayılı KVKK Kararı
 • 2018/118 sayılı KVKK Kararı
 • 2018/106 sayılı KVKK Kararı
 • 2018/91 sayılı KVKK Kararı
 • 2018/90 sayılı KVKK Kararı
 • 2018/88 sayılı KVKK Kararı
 • 2018/87 sayılı KVKK Kararı
 • 2018/75 sayılı KVKK Kararı
 • 2018/69 sayılı KVKK Kararı
 • 2018/68 sayılı KVKK Kararı
 • 2018/32 sayılı KVKK Kararı

YURTDIŞINA KİŞİSEL VERİ AKTARMA TAAHHÜTNAMELERİ

 • Veri Sorumlusundan Veri Sorumlusuna Aktarım
 • Veri Sorumlusundan Veri İşleyene Aktarım
 • Türkiye Futbol Federasyonu Taahhütname Başvurusu
 • Decathlon Türkiye Taahhütname Başvurusu
 • TEB Arval Taahhütname Başvurusu
 • Amazon Taahhütname Başvurusu

KİŞİSEL VERİ İHLAL BİLDİRİMİ FORMU

VERİ İHLALİ BİLDİRİMLERİ

 • 2022/757 – NeoPets Inc
 • 2022/722 – Surtaş Otomotiv ve Servis Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi
 • 2022/687 – Knauf İnşaat ve Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş ile Knauf Insulation Izolation San. ve Tic. A.Ş
 • 2022/686 – Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.
 • 2022/685 – Meklas Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.
 • 2022/649 – Tofisa Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
 • 2022/646-647-648 – ARG Denizcilik İnşaat Otomotiv Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti, İstek Gemi İnşa Bakım İnşaat Hırdavat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti, Safter Ulubay
 • 2022/? – Barçın Spor Malzemeleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
 • 2022/569 – Pegasus Hava Taşımacılığı Anonim Şirketi
 • 2022/554 – MBtech Mühendislik ve Danışmanlık Ltd. Şti.
 • 2022/536 – Baydöner Restoranları A.Ş.
 • 2022/535 – ZkSoftware The Advanced Biometric Solution Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti.
 • 2022/478 – Yıldız Teknoloji Geliştirme Bölgesi Teknopark AŞ
 • 2022/446 – Keyubu İnternet ve Bilişim Hizmetleri
 • 2022/441 – Paketman E-Ticaret Sanayi Ticaret AŞ
 • 2022/440 – Magna Ventures Yazılım ve Teknoloji Girişimleri Ticaret Anonim Şirketi
 • 2022/404 – Villacım Emlak Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
 • 2022/334, 335,336 ve 337 – Yıldızlar Yatırım Holding AŞ, Yıldız Demir Çelik Sanayi AŞ, Yıldız Entegre Ağaç Sanayi AŞ, İstanbul Gübre Sanayi AŞ (İGSAŞ)
 • 2022/304 – Yonca Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti.
 • 2022/209 – Martı İleri Teknoloji A.Ş.
 • 2022/157 – Arı İnovasyon ve Bilim Eğitim Hizmetleri Anonim Şirketi (İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji)
 • 2022/156 – Kentyol Kent Hizmetleri AŞ
 • 2022/155 – Şişli Belediye Başkanlığı
 • 2022/154 – T.C. Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
 • 2022/124 – Kent Konut İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
 • 2022/94 – Pizza Restaurantları AŞ (Dominos Pizza)
 • 2022/93 – Moncler İstanbul Giyim ve Tekstil Ticaret Ltd. Şti.
 • 2022/92 – Industries S.p.A.
 • 2022/16 – Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret AŞ
 • 2021/1327 – Eureko Sigorta AŞ
 • 2021/1326 – GoDaddy.com, LLC (“GoDaddy”)
 • 2021/1231 – T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi
 • 2021/1175 – Media Markt Turkey Ticaret Limited Şirketi
 • 2021/1168-1174 – May Şirketler Grubu
 • 2021/1146 – Tasfiye Halinde Hedefevim Gayrimenkul ve Otomotiv Tic. AŞ
 • 2021/1099 – İzmir Bakırçay Üniversitesi
 • 2021/1027 – Panasonic Business Support Europe GmbH
 • 2021/983 – Elginkan Topluluğu Şirketleri
 • 2021/977 – Art Sistem Bilgisayar ve Güvenlik Teknolojileri Ltd. Şti
 • 2021/951 – Arvato Lojistik Dış Ticaret ve E-Ticaret Hizmetleri AŞ
 • 2021/895 – AK Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ
 • 2021/875 – MNG Kargo Yurtiçi ve Yurtdışı Taşımacılık AŞ
 • 2021/874 – Sinoz Kozmetik Sanayi Ticaret AŞ
 • 2021/844 – Subway International B.V.
 • 2021/843 – Pied Piper Fansub (piedpiperfb.com)
 • 2021/787 – Oriflame Kozmetik Ürünleri Ticaret Limited Şirketi
 • 2021/758 – Motor Trend Group LLC
 • 2021/752 – Timurlar Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti.
 • 2021/729 – Özel Dentapoint Diş Sağlığı Polikliniği
 • 2021/725 – Webhosting Bilişim Teknolojileri AŞ
 • 2021/677 – T. Garanti Bankası AŞ
 • 2021/675 – Cosmolog Kozmetik Sanayi ve Ticaret AŞ
 • 2021/633 – INTERGEN Genetik ve Nadir Hastalıklar Tanı Araştırma & Uygulama Merkezi
 • 2021/593 – Prof. Dr. Birol CİVELEK
 • 2021/728 – Düzen Biyolojik Bilimler Araştırma Geliştirme ve Üretim A.Ş.
 • 2021/517 – Pakten Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ (onlemmarket.com)
 • 2021/537 – Rahmet Ragıp Kuğu (Serbest Muhasebeci Mali Müşavir)
 • 2021/502 – Eliptik Yazılım ve Ticaret AŞ (BtcTurk)
 • 2021/498 – E-Data Teknoloji Pazarlama Anonim Şirketi
 • 2021/517 – Pakten Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ (onlemmarket.com)
 • 2021/272 – Acer Bilişim Teknolojileri Limited Şirketi
 • 2021/271 – Acer Sales International SA
 • 2021/222 – Adım Adım Oluşumu
 • 2021/329 – Air India Limited
 • 2021/414 – Akademisyen Yayınevi Kitabevi Dağıtım Bilgisayar Tercümanlık İth. İhr. Tic. AŞ (www.nobelkitabevi.com.tr)
 • 2020/486 – Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş.
 • 2020/487 – Avon Kozmetik Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
 • 2020/631 – Barilla Gıda A.Ş.
 • 2021/463 – Bulut Elektromarket Bilgi Teknolojileri ve Dış Tic. AŞ
 • 2020/863 – Çizgi Telekomünikasyon A.Ş.
 • 2021/462 – ClearVoiceResearch.com, LLC
 • 2020/635 – Dap Rotana Dalga ve Vazo Rezidans Toplu Yapı Yöneticiliği
 • 2020/737 – PSL Elektronik San. ve Tic. A.Ş.
 • 2020/636 – Rezzan Günday (Şimşek Eczanesi)
 • 2020/485 – Sezgi Dental Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği
 • 2021/382 – Sine İtriyat Par. Tem. Ür. Gıd. İnş. Mim. Müh. İth. İhr. ve Tic. AŞ
 • 2021/132 – So CHIC Mağazacılık San. ve Tic. AŞ
 • 2021/18 – T.C. Özyeğin Üniversitesi
 • 2020/207 – Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
 • 2020/290 – Turkon Holding A.Ş. ve Grup Şirketleri
 • 2020/984 – UiPath SRL
 • 2020/848 – UPİ Trans Dış Ticaret AŞ
 • 2020/789 – Vatan Bilgisayar Sanayi ve Ticaret AŞ
 • 2021/326 – West Gate Toplu Yapı Sitesi Yöneticiliği
 • 2020/675 – Yalova Belediyesi
 • 2021/376 – Yapı ve Kredi Bankası AŞ
 • 2021/321 – Yemek Sepeti Elektronik İletişim Perakende Gıda Lojistik AŞ
 • 2020/830 – Hanon Automotive Climate Sys. Manufacturing Industrial and Commercial Co.
 • 2021/351 – Pierre Fabre Dermokozmetik Ltd. Şti.
 • 2021/350 – Pierre Fabre İlaç AŞ
 • 2019/286 – Gardrops Elektronik Hizmetler ve Ticaret Anonim Şirketi
 • 2021/444 – DLSY Adi Ortaklığı
 • 2020/206 – Doğa Sigorta A.Ş.
 • 2020/540 – Doktor Atadan Egemen KOYUNCU
 • 2020/443 – EasyJet Plc
 • 2020/46 – Exeltis İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
 • 2021/194 – Fibabanka AŞ
 • 2020/1011 – Ficosa International Otomotiv San. ve Tic. AŞ
 • 2020/987 – Ficosa Otomotiv San. ve Tic. AŞ
 • 2020/555 – Fluke Corporation ve Fluke Electronics Corporation
 • 2021/323 – Generali Sigorta AŞ
 • 2020/211 – Gratis İç ve Dış Tic. A.Ş.
 • 2020/600-601-602-603-604 – Penti Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve İştirakleri
 • 2020/554 – Mert Grup Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti.
 • 2021/192 – Oto Rapor Araç Muayene ve Ekspertiz Hizmetleri San. ve Tic. AŞ
 • 2020/82 – Microsoft Corporation
 • 2020/468 – Halk Sigorta A.Ş.
 • 2020/986 – Otokur Otomotiv İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.
 • 2020/857-858-859-860-861-862 – Kale Holding A.Ş. ve Grup Şirketleri
 • 2019/406-407-408-409-410 – CM Holding A.Ş. ve Grup Şirketleri
 • 2021/386 – Karacabay Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.
 • 2020/634 – Kariyer.net Elektronik Yayıncılık ve İletişim Hiz. A.Ş.
 • 2019/384 – Küçükçekmece Belediyesi
 • 2019/381 – T. Garanti Bankası A.Ş.
 • 2019/401 – Doğuş Planet Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A.Ş. (n11.com)
 • 2019/360 – Edenred Kurumsal Çözümler A.Ş.
 • 2019/313 – EDS Enjeksiyon Dök. San. Tic. AŞ.
 • 2019/311 – Premierdc Veri Merkezi A.Ş.
 • 2019/286 – Gardrops Elektronik Hizmetler ve Ticaret Anonim Şirketi
 • 2019/285 – Zynga Game Ireland Limited
 • 2019/281 – Furtrans Denizcilik Ticaret ve San. A.Ş.
 • 2019/268 – Türkiye İş Bankası A.Ş.
 • 2019/267 – FER Gayrimenkul Geliştirme ve İnş. A.Ş.
 • 2019/230 – DenizBank A.Ş.
 • 2019/219 – Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
 • 2019/190 – Pizza Restaurantları A.Ş. (Domino’s Pizza)
 • 2019/181 – Metro Grosmarket Bakırköy Alışveriş Hiz.Tic.Ltd.Şti.
 • 2019/178 – Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.
 • 2019/169 – Bartu Turizm Yatırımları A.Ş.
 • 2019/130 – Microsoft Corporation
 • 2019/74 – Hunko Motorlu Araçlar San. Ve Tic. Ltd. Şti.
 • 2019/73 – ASF Otomotiv A.Ş.
 • 2019/72 – Kaya Seyehat Turizm San. Ve Dış. Tic. Ltd. Şti.
 • 2019/67 – Turmobil Turizm Rent a Car Taşımacılık ve Nakliyat San. Tic. Ltd. Şti.
 • 2019/56 – Adnan Özen İnşaat Taah. En. Turz. Tiç. ve San. A.Ş.
 • 2019/43 – ING Bank A.Ş.
 • 2019/35 – Borlease Otomotiv A.Ş.
 • 2019/32 – Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş.
 • 2019/30 – Derindere Turizm Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.
 • 2019/29 – Clickbus Seyahat Hizmetleri A.Ş. (Nereden Nereye)
 • 2019/28 – Enterprise (“Yes Oto”)
 • 2019/27 – Arkas Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (“Arkas Otomotiv”)
 • 2019/20 – Holiday Inn İstanbul – Şişli
 • 2019/17 – Hedef Araç Kiralama ve Servis A.Ş. (HedefFilo)
 • 2019/16 – Optimum Otomotiv Satış Sonrası Çözümleri Tic. A.Ş. (OPTİMUM)
 • 2019/15 – TEB Arval Araç Filo Kiralama A.Ş.(TEB ARVAL)
 • 2019/14 – ALD Automotive Turizm Ticaret A.Ş. (ALD AUTOMOTIVE)
 • 2019/13 – ANIMOTO Inc. (Animoto)
 • 2018/147 – Marriott International Inc
 • 2018/124 – Cathay Pacific Airways Limited
 • 2018/72 – Ticketmaster UK (Ticketmaster İngiltere) adına Biletix Bilet Dağıtım Basım ve Tic. A.Ş.
 • 2018/45 – Careem Networks Teknoloji A.Ş.

DİĞER KURUL KARARLARI VE DUYURULARI

 • 21.04.2022 – VERBİS Ceza Duyurusu
 • 04.01.2022 – Verbis Duyurusu
 • 17.12.2021 – Mağazalarda SMS Doğrulaması Duyurusu
 • 10.12.2021 – Veri Koruma Görevlisi Hakkında Kamuoyu Duyurusu
 • 07.12.2021 – Sertifikasyon Duyurusu
 • 05.11.2021 – Belediyeler Duyurusu
 • 28.09.2021 – Covid-19 PCR Test Sonucu ve Aşı Bilgisi Uygulamaları
 • 03.09.2021 – WhatsApp (3)
 • 09.08.2021 – Yurt Dışında Yaşayan Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarının Kişisel Verilerinin Yurt Dışına Aktarılmamasına İlişkin Talepleri
 • 25.06.2021 – Ortaklıkların VERBİS’e Kayıt Yükümlülüğü
 • 25.06.2021 – Dernek, Vakıf ve Sendikalara Ait İktisadi İşletmelerin VERBİS’e Kayıt Yükümlülüğü
 • 30.03.2021 – Kurumumuza Yapılan Şikayetlerin Usul Şartları
 • 11.03.2021 – VERBİS’e Kayıt Sürelerinin Uzatılması
 • 12.01.2021 – WhatsApp (2)
 • 12.01.2021 – WhatsApp (1)
 • 26.10.2020 – Yurtdışına Veri Aktarımı
 • 01.10.2020 – Sicile Kayıt Yükümlülüğü
 • 17.07.2020 – Kişilerin Ad ve Soyadı ile Arama Motorları Üzerinden Yapılan Aramalarda Çıkan Sonuçların İndeksten Çıkarılmasına Yönelik Talepler
 • 23.06.2020 – VERBİS’e Kayıt Sürelerinin Uzatılması
 • 07.05.2020 – Yurt Dışına Kişisel Veri Aktarımında Hazırlanacak Taahhütnamelerde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 • 18.03.2020 – COVID-19 Tedbirleri
 • 06.01.2020 – Kişisel Veri İhlali Bildirimlerinin Elektronik Ortamda Kurula İletilmesi
 • 08.11.2019 – Veri Sorumlularının GDPR Atıfları
 • 06.11.2019 – Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyum Süreci
 • 05.09.2019 – VERBİS’e Kayıt Süresinin Uzatılması
 • 12.10.2018 – VERBİS’e Yapılan Kayıt Başvuruları
 • 16.05.2018 – Yurtdışına Veri Aktarımında Veri Sorumlularınca Hazırlanacak Taahhütnamede Yer Alacak Asgari Unsurlar
 • 06.04.2018 – Kanuna Uyum Süreci (Geçici 1. madde)
 • 28.03.2018 – Rehberlik Hizmeti Veren İnternet Siteleri ve Uygulamalar

İNGİLİZCE DUYURULAR

 • Board Resolution on Protecting Personal Data at Service Areas such as the Counters, Box Offices and Desks
 • Binding Corporate Rules Application Form
 • The Transfer of Personal Data Abroad on the Basis of Convention No. 108
 • Search Engine Delist Criteria
 • Board Decision about Cathay Pasific Airway
 • Board Decision about Clickbus Travel Services
 • Board Decision on Minimum Elements that Should be Included in the Communication of the breach by the Data Controller to the Data Subject
 • Board Decisions on Providing Derogations from The Obligation of Registration with the Data Controllers’ Registry
 • Board Resolution on Preventing Data Controllers and Data Processors From Forwarding Advertising Messages/Calls to Email Addresses of Data Subjects or to Their Phones By Sms or Phone Calls
 • Protection of Personal Data During the Fight Against COVID-19
 • Public Announcement – Microsoft Corporation
 • Public Announcement on Application for Commitment
 • Public Announcement on Covid-19
 • Public Announcement on Distance Learning Platforms
 • Public Announcement on the Commitment Application
 • Public Announcement on the Extension of the Registration Periods to Verbis (Data Controllers Registry)
 • Public Announcement on Whatsapp Application
 • Regarding Processing of Location Data and Tracking Mobility of Individuals to Combat Covid-19
 • The Board Decision No. 2019/10 of 24.01.2019 about Procedures and Principles of Personal Data Breach Notification
 • The Board Decision No. 2019/125 of 02/05/2019 about the form prepared to be used in the determination of the countries having adequate level of protection
 • The Decision of Personal Data Protection Board No. 2018/88 of 19/07/2018 on “The Starting Dates of Obligation to Register with the Data Controller’s Registry”
 • Fulfilment of Obligation to Inform

TÜRK HUKUKUNDAKİ DİĞER DÜZENLEMELER

KANUNLAR

 • 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu
 • 7252 sayılı Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
 • 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu
 • 7091 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun
 • 7075 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun
 • 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun
 • 6713 sayılı Kolluk Gözetim Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun
 • 6706 sayılı Cezai Konularda Uluslararası Adli İşbirliği Kanunu
 • 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu
 • 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunu
 • 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun
 • 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu
 • 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu
 • 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu
 • 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu
 • 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun
 • 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
 • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
 • 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu
 • 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu
 • 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu
 • 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun
 • 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu
 • 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun
 • 5624 sayılı Kan ve Kan Ürünleri Kanunu
 • 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun
 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
 • 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu
 • 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu
 • 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu
 • 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu
 • 5411 sayılı Bankacılık Kanunu
 • 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu
 • 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu
 • 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu
 • 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
 • 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu
 • 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
 • 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun
 • 4857 sayılı İş Kanunu
 • 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu
 • 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu
 • 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu
 • 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri Ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu
 • 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu
 • 2559 sayılı Polis Vazife ve Selâhiyet Kanunu
 • 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu
 • 1512 sayılı Noterlik Kanunu
 • 1136 sayılı Avukatlık Kanunu
 • 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu

TÜZÜKLER

 • Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi
 • Özel Hastaneler Tüzüğü

YÖNETMELİKLER

 • Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Yönetmeliği
 • Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi Yönetmeliği
 • Kimlik Paylaşımı Sistemi Yönetmeliği
 • Veri Paylaşımı Kurulu Yönetmeliği
 • Kimlik Bildirme Kanununun Uygulanması ile İlgili Yönetmelik
 • E-Devlet Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
 • Noterlik İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yapılması Hakkında Yönetmelik
 • Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik
 • Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik
 • Hasta Hakları Yönetmeliği
 • Özel Hastaneler Yönetmeliği
 • Kan ve Kan Ürünleri Yönetmeliği
 • Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönetmeliği
 • Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik
 • Tıbbi Cihaz Yönetmeliği
 • Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmaları Yönetmeliği
 • Ceza Muhakemesinde Beden Muayenesi, Genetik İncelemeler ve Fizik Kimliğin Tespiti Hakkında Yönetmelik
 • 6713 Sayılı Kolluk Gözetim Komisyonu Kurulması Hakkında Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
 • Hukuk Muhakemelerinde Ses ve Görüntü Nakledilmesi Yoluyla Duruşma İcrası Hakkında Yönetmelik
 • Yolcu Gemilerinin Emniyetine ve Gemilerdeki Yolcuların Kayıt Altına Alınmasına İlişkin Yönetmelik
 • Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik
 • Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Gelir Tespiti, Tescil ve İzleme Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
 • Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik
 • 112 Acil Çağrı Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği
 • Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği
 • Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği
 • Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Posta Sektöründe İdari Yaptırımlar Yönetmeliği
 • Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Teşkilât Yönetmeliği
 • Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğin Korunmasına İlişkin Yönetmelik
 • Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği
 • İnternet Alan Adları Yönetmeliği
 • Sosyal Yardım Verilerinin Kaydedilmesine ve Paylaşılmasına İlişkin Yönetmelik
 • Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği
 • Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik
 • Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik
 • Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği
 • Ticaret Sicili Yönetmeliği
 • Veri Depolama Kuruluşunun Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelik
 • Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik
 • Elektrikli Skuter Yönetmeliği
 • Yabancı Plakalı Araçlara Verilen Trafik İdari Para Cezalarının Tahsiline İlişkin Yönetmelik
 • Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
 • Nüfus Hizmetleri Uygulama Yönetmeliği
 • Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliği
 • Tapu ve Kadastro Verilerinin İşlenmesi ve Elektronik Ortamda Yapılacak İşlemler Hakkında Yönetmelik
 • Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik
 • Vakıflar Yönetmeliği
 • Türkiyede Oturan Yabancıların Nüfus Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik
 • Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

 • Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 538)
 • İnternet Alan Adları Tebliği
 • Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğ
 • Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği
 • Bilgi Sistemleri Yönetimi Tebliği
 • Yapı Kooperatiflerine Ait Bilgilerin Elektronik Ortamda Kaydına Dair Tebliğ

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ

 • 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
 • 49 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

ANAYASA MAHKEMESİ NORM DENETİMİ KARARLARI

 • Anayasa Mahkemesi – 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kararı (E. 2016/125)
 • Anayasa Mahkemesi – 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun Kararı (E. 2021/42)
 • Anayasa Mahkemesi – 1 numaralı CBK Kararı (MASAK) (E. 2019/96)
 • Anayasa Mahkemesi – 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun Kararı (E. 2020/77)
 • Anayasa Mahkemesi – 77 numaralı CBK Kararı (E. 2021/88)
 • Anayasa Mahkemesi – 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Kararı (E. 2021/43)
 • Anayasa Mahkemesi – 6791 sayılı Kanun Kararı (E. 2020/41)
 • Anayasa Mahkemesi – 4045 sayılı Kanun Kararı (E. 2020/24)
 • Anayasa Mahkemesi – 4045 sayılı Kanun Kararı (E. 2018/163)
 • Anayasa Mahkemesi – 14 numaralı CBK Kararı (E. 2018/134)
 • Anayasa Mahkemesi – 13 numaralı CBK Kararı (E. 2018/133)
 • Anayasa Mahkemesi – 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu Kararı (E. 2018/91)
 • Anayasa Mahkemesi – 657 sayılı Kanun Kararı (E. 2018/73)
 • Anayasa Mahkemesi – 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Kararı (2017/180)
 • Anayasa Mahkemesi – 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu Kararı (Madde 60) (E. 2017/16)
 • Anayasa Mahkemesi – 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu Kararı (E. 2016/179)
 • Anayasa Mahkemesi – 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu Kararı (Revize-Madde 51) (E. 2015/61)
 • Anayasa Mahkemesi – 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu Kararı (E. 2015/32)
 • Anayasa Mahkemesi – 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun Kararı (E. 2014/196)
 • Anayasa Mahkemesi – 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Kararı (E. 2014/180)
 • Anayasa Mahkemesi – 5651 sayılı Kanun (Trafik Bilgisi) Kararı (E. 2014/149)
 • Anayasa Mahkemesi – 6532 sayılı MİT Kanunu Kararı (E. 2014/122)
 • Anayasa Mahkemesi – 5651 sayılı Kanun (TİB Yetkileri) Kararı (E. 2014/87)
 • Anayasa Mahkemesi – 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (Madde 78) Kararı (E. 2014/74)
 • Anayasa Mahkemesi – 663 Sayılı KHK Kararı (E. 2013/114)
 • Anayasa Mahkemesi – 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu (Madde 51) Kararı (E. 2013/122)
 • Anayasa Mahkemesi – 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu (E. 2013/84)
 • Anayasa Mahkemesi – 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu Kararı (E. 2012/100)
 • Anayasa Mahkemesi – 663 sayılı Kanun Kararı (E. 2011/150)
 • Anayasa Mahkemesi – 5952 sayılı Kanun Kararı (E. 2010/40)
 • Anayasa Mahkemesi – 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu (2010/12)
 • Anayasa Mahkemesi – 5237 sayılı Türk Ceza Kanun (245. Madde) Kararı (E. 2006/123)

ANAYASA MAHKEMESİ BİREYSEL BAŞVURU KARARLARI

 • Anayasa Mahkemesi – Ümit Karaduman Kararı (2020/20874)
 • Anayasa Mahkemesi – H.Ö. Kararı (2019/20473)
 • Anayasa Mahkemesi – Samet Ayyıldız Kararı (2018/34548)
 • Anayasa Mahkemesi – Sebiha Kaya Kararı (2018/34124)
 • Anayasa Mahkemesi – Celal Oraj Altunörgü Kararı (2018/31036)
 • Anayasa Mahkemesi – Bestami Eroğlu Kararı (2018/23077)
 • Anayasa Mahkemesi – Ertan Erçıktı (3) Kararı (2018/14040)
 • Anayasa Mahkemesi – Ramazan Şahin Kararı (2018/11988)
 • Anayasa Mahkemesi – Kemal Karanfil Kararı (2017/24776)
 • Anayasa Mahkemesi – A.A.Y. Kararı (2016/13011)
 • Anayasa Mahkemesi – E.Ü. Kararı (2016/13010)
 • Anayasa Mahkemesi – Arif Ali Cangı Kararı (2016/4060)
 • Anayasa Mahkemesi – Ali Çığır Kararı (2015/19298)
 • Anayasa Mahkemesi – C.K. (Unutulma Hakkı) Kararı (2014/19685)
 • Anayasa Mahkemesi – Asli Alp ve Şükrü Alp (Unutulma Hakkı) Kararı (2014/18260)
 • Anayasa Mahkemesi – Fahri Göncü (Unutulma Hakkı) Kararı (2014/17943)
 • Anayasa Mahkemesi – N.B.B. (2) (Unutulma Hakkı) Kararı (2014/17143)
 • Anayasa Mahkemesi – G.Y. (Unutulma Hakkı) Kararı (2014/16026)
 • Anayasa Mahkemesi – Turgut Duman Kararı (2014/15365)
 • Anayasa Mahkemesi – B.K. Kararı (2014/14189)
 • Anayasa Mahkemesi – Nurcan Belin Kararı (2014/14187)
 • Anayasa Mahkemesi – Fatih Saraman Kararı (2014/7256)
 • Anayasa Mahkemesi – Güzide Defne Samyeli Kararı (2014/4399)
 • Anayasa Mahkemesi – Asım Bayar ve Veysel Bayar (Unutulma Hakkı) Kararı (2014/4141)
 • Anayasa Mahkemesi – G.D. (2) (Unutulma Hakkı) Kararı (2014/1808)
 • Anayasa Mahkemesi – E.Ç.A. Kararı (2014/5671)
 • Anayasa Mahkemesi – N.B.B. (Unutulma Hakkı) Kararı (2013/5653)
 • Anayasa Mahkemesi – Ömür Kara ve Onursal Özbek Kararı (2013/4825)
 • Anayasa Mahkemesi – Bülent Kaya Kararı (2013/2941)

YARGITAY KARARLARI

 • Yargıtay Kararı – Ceza Genel Kurulu (E. 2015/708)
 • Yargıtay Kararı – Ceza Genel Kurulu (E. 2012/1510)
 • Yargıtay Kararı – Hukuk Genel Kurulu (E. 2017/1340)
 • Yargıtay Kararı – Hukuk Genel Kurulu (E. 2014/56)
 • Yargıtay Kararı – 7. Ceza Dairesi (E. 2021/21566)
 • Yargıtay Kararı – 17. Ceza Dairesi (E. 2015/18421)
 • Yargıtay Kararı – 17. Ceza Dairesi (E. 2015/22839)
 • Yargıtay Kararı – 17. Ceza Dairesi (E. 2016/9901)
 • Yargıtay Kararı – 17. Ceza Dairesi (E. 2016/10020)
 • Yargıtay Kararı – 19. Ceza Dairesi (E. 2017/3325)
 • Yargıtay Kararı – 19. Ceza Dairesi (E. 2017/6127)
 • Yargıtay Kararı – 19. Ceza Dairesi (E. 2017/6532)
 • Yargıtay Kararı – 19. Ceza Dairesi (E. 2018/3318)
 • Yargıtay Kararı – 19. Ceza Dairesi (E. 2019/28161)
 • Yargıtay Kararı – 19. Ceza Dairesi (E. 2020/4751)
 • Yargıtay Kararı – 12. Ceza Dairesi (E. 2019/4369)
 • Yargıtay Kararı – 12. Ceza Dairesi (E. 2017/2960)
 • Yargıtay Kararı – 12. Ceza Dairesi (E. 2015/13758)
 • Yargıtay Kararı – 12. Ceza Dairesi (E. 2013/9043)
 • Yargıtay Kararı – 12. Ceza Dairesi (E. 2014/607)
 • Yargıtay Kararı – Hukuk Genel Kurulu (E. 2014/56)
 • Yargıtay Kararı – 22. Hukuk Dairesi (E. 2017/21857)
 • Yargıtay Kararı – 20.Hukuk Dairesi (E. 2017/2277)
 • Yargıtay Kararı – 14. Hukuk Dairesi (E. 2016/2792)
 • Yargıtay Kararı – 9. Hukuk Dairesi (E. 2014/37215)
 • Yargıtay Kararı – 12. Ceza Dairesi (E. 2015/13582)

DANIŞTAY KARARLARI

 • Danıştay Kararı – İDDK. (E. 2020/1455)
 • Danıştay Kararı – İDDK. (E. 2020/1454)
 • Danıştay Kararı – İDDK. (E. 2020/1038)
 • Danıştay Kararı – İDDK. (E. 2020/937)
 • Danıştay Kararı – İDDK. (E. 2019/3003)
 • Danıştay Kararı – İDDK. (E. 2019/2983)
 • Danıştay Kararı – İDDK.(E. 2019/2549)
 • Danıştay Kararı – İDDK. (E. 2019/2425)
 • Danıştay Kararı – İDDK. (E. 2019/2273)
 • Danıştay Kararı – İDDK. (E. 2019/2365)
 • Danıştay Kararı – İDDK. (E. 2019/2278)
 • Danıştay Kararı – İDDK. (E. 2018/4437)
 • Danıştay Kararı – İDDK (E. 2014/2242)
 • Danıştay Kararı – 10. Daire (E. 2020/4379)
 • Danıştay Kararı – 2. Daire (E. 2020/847)
 • Danıştay Kararı – 10. Daire (E. 2019/10118)
 • Danıştay Kararı – 12. Daire (E. 2019/7364)
 • Danıştay Kararı – 12. Daire (E. 2019/7283)
 • Danıştay Kararı – 10. Daire (E. 2019/7114)
 • Danıştay Kararı – 10. Daire (E. 2019/7092)
 • Danıştay Kararı – 10. Daire (E. 2019/7049)
 • Danıştay Kararı – 12. Daire (E. 2019/5658)
 • Danıştay Kararı – 15. Daire (E. 2018/1490)
 • Danıştay Kararı – 12. Daire (E. 2019/1428)
 • Danıştay Kararı – 10. Daire (E. 2018/3449)
 • Danıştay Kararı – 13. Daire (E. 2018/2910)
 • Danıştay Kararı – 15. Daire (E. 2018/844)
 • Danıştay Kararı – 15. Daire (E. 2018/530)
 • Danıştay Kararı – 15. Daire (E. 2018/251)
 • Danıştay Kararı – 8. Daire (E. 2017/7307)
 • Danıştay Kararı – 10. Daire (E. 2017/4211)
 • Danıştay Kararı – 8. Daire (E. 2017/1388)
 • Danıştay Kararı – 10. Daire (E. 2017/1141)
 • Danıştay Kararı – 11. Daire (E. 2017/816)
 • Danıştay Kararı – 15. Daire (E. 2016/10500)
 • Danıştay Kararı – 15. Daire (E. 2016/10488)
 • Danıştay Kararı – 8. Daire (E. 2016/3355)
 • Danıştay Kararı – 8. Daire (E. 2016/3316)
 • Danıştay Kararı – 8. Daire (E. 2016/2727)
 • Danıştay Kararı – 15. Daire (E. 2015/6279)
 • Danıştay Kararı – 10. Daire (E. 2015/5219)
 • Danıştay Kararı – 10. Daire (E. 2015/3902)
 • Danıştay Kararı – 15. Daire (E. 2015/3035)
 • Danıştay Kararı – 10. Daire (E. 2015/2995)
 • Danıştay Kararı – 10. Daire (E. 2015/2787)
 • Danıştay Kararı – 10. Daire (E. 2015/2696)

BÖLGE İDARE MAHKEMESİ KARARLARI

 • Ankara BİM – 1. İdari Dava Dairesi (E. 2020/557)
 • Ankara BİM – 1. İdari Dava Dairesi (E. 2020/324)
 • İstanbul BİM – 7. İdari Dava Dairesi (E. 2020/412)
 • İstanbul BİM – 7. İdari Dava Dairesi (E. 2020/288)
 • İstanbul BİM – 7. İdari Dava Dairesi (E. 2020/284)
 • İstanbul BİM – 3. İdari Dava Dairesi (E. 2017/1689)
 • İzmir BİM – 6. İdari Dava Dairesi (E. 2017/1238)
 • Konya BİM – 4. İdari Dava Dairesi (E. 2020/731)

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI

 • Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı – HB. (E. 2021/313)

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI

 • Ankara BAM – 19. Hukuk Dairesi (E. 2019/3312)
 • Ankara BAM – 3. Hukuk Dairesi (E. 2017/388)
 • Bursa BAM – 6. Hukuk Dairesi (E. 2019/2251)
 • Bursa BAM – 9. Hukuk Dairesi (E. 2018/2576)
 • İstanbul BAM – 41. Hukuk Dairesi (E. 2020/1833)
 • İstanbul BAM – 43. Hukuk Dairesi (E. 2020/448)
 • İstanbul BAM – 21. Hukuk Dairesi (E. 2018/3160)
 • İstanbul BAM – 4. Hukuk Dairesi (E. 2017/1495)
 • İstanbul BAM – 23. Hukuk Dairesi (E. 2017/596)
 • İzmir BAM – 12. Hukuk Dairesi (E. 2019/2210)
 • İzmir BAM – 12. Hukuk Dairesi (E. 2019/2033)
 • İzmir BAM – 12. Hukuk Dairesi (E. 2019/1873)
 • İzmir BAM – 9. Hukuk Dairesi (E. 2018/2398)
 • İzmir BAM – 8. Hukuk Dairesi (E. 2018/2146)
 • İzmir BAM – 8. Hukuk Dairesi (E. 2018/1633)
 • İzmir BAM – 12. Hukuk Dairesi (E. 2017/499)
 • İzmir BAM – 12. Hukuk Dairesi (E. 2017/498)
 • İzmir BAM – 12. Hukuk Dairesi (E. 2016/59)
 • Samsun BAM – 4. Hukuk Dairesi (E. 2018/3525)
 • Samsun BAM – 4. Hukuk Dairesi (E. 2018/3158)
 • Samsun BAM – 4. Hukuk Dairesi (E. 2018/1643)

ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİ KARARLARI

 • İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi (E. 2020/616)
 • İstanbul 4. Asliye Ticaret Mahkemesi (E. 2019/279)

KAMU İHALE KURULU KARARLARI

 • Kamu İhale Kurulu Kararı – KİK (K. 2021/UH.II-111)
 • Kamu İhale Kurulu Kararı – KİK (K. 2020/UY.I-470)
 • Kamu İhale Kurulu Kararı – KİK (K. 2018/UH.II-1130)
 • Kamu İhale Kurulu Kararı – KİK (K. 2016/UH.II-1732)

ULUSLARARASI DÜZENLEMELER

AVRUPA KONSEYİ

 • İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi
 • Avrupa Konseyi – 108 nolu Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesi
 • Avrupa Konseyi – 108 nolu Sözleşme (İngilizce)
 • Avrupa Konseyi – 108 nolu Sözleşmeye Ek Protokol
 • Avrupa Konseyi – 108 nolu Sözleşmeye Ek Protokol (İngilizce)
 • Avrupa Konseyi – 108+ Sözlemesi (108 Plus)

AVRUPA BİRLİĞİ

 • Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Anlaşma
 • Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı
 • Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR)
 • GDPR Recitals
 • Avrupa Birliği – 95/46 sayılı Direktif (Türkçe)
 • Avrupa Birliği – 95/46 sayılı Direktif (İngilizce)
 • Avrupa Birliği – E-Mahremiyet Direktifi (E-Privacy Directive)
 • Avrupa Birliği – Polis ve Yargı Kişisel Veriler Direktifi (LED Directive)
 • Avrupa Birliği – Açık Veri Direktifi (Open Data Directive)

ULUSLARARASI DİĞER DÜZENLEMELER

 • İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi
 • Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi
 • OECD – Özel Yaşamın Korunması ve Kişisel Verilerin Sınırötesi Akışına İlişkin Rehber İlkeler
 • Birleşmiş Milletler – Bilgisayarla İşlenen Kişisel Veri Dosyalarına İlişkin Rehber İlkeler

AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVANI KARARLARI (GENEL ÇERÇEVE)

 • The right to the protection of personal data recognised by the Charter of Fundamental Rights of the European Union
 • Compatibility of secondary EU law with the right to the protection of personal data
 • Respect for the right to the protection of personal data in the implementation of EU law
 • The processing of personal data within the meaning of Directive 95/46/EC
 • Personal data-processing operations excluded from the scope of Directive 95/46/EC
 • Concept of ‘personal data’
 • Concept of ‘processing of personal data’
 • Concept of a ‘personal data filing system’
 • Concept of a ‘controller of the processing of personal data’
 • Conditions for lawful processing of personal data in the light of Article 7 of Directive 95/46/EC
 • The processing of personal data within the meaning of Directive 2002/58/EC
 • Transfer of personal data to third countries
 • Protection of personal data on the internet
 • Right to object to the processing of personal data (‘right to be forgotten’)
 • Processing of personal data and intellectual property rights
 • De-referencing of personal data
 • Consent by a website user to the storage of or access to information in the form of cookies
 • National supervisory authorities
 • Scope of the requirement of independence
 • Determination of the applicable law and of the competent supervisory authority
 • Powers of the national supervisory authorities
 • Territorial application of EU legislation
 • Right of public access to documents of the institutions of the European Union and protection of personal data

AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVANI KARARLARI (TAM METİN)

 • Schrems II – Data Protection Commissioner v. Facebook Ireland Ltd. (C-311/18)
 • ABAD – Prokuratuur Case (C‑746/18)
 • ABAD – G.D. v The Commissioner of the Garda Síochána Case (C-140/20)
 • AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ (AİHM) KARARLARI
 • Collection of personal data
 • DNA information and fingerprints
 • GPS data
 • Health data
 • Interception of communications, phone tapping and secret surveillance
 • Monitoring of employees’ computer use
 • Saliva samples
 • Voice samples
 • Video surveillance
 • Storage and use of personal data
 • In the context of criminal justice
 • In the context of health
 • In social insurance proceedings
 • Storage in secret registers
 • Tax information
 • Telecommunication service providers’ data
 • Disclosure of personal data
 • Access to personal data
 • Erasure or destruction of personal data

MUHTELİF ÜLKE DÜZENLEMELERİ

 • ABD Federe Devlet Anayasalarında Özel Hayat ve Mahremiyet
 • ABD – California Consumer Privacy Act of 2018 (CCPA)
 • ABD – Virginia Consumer Data Protection Act (CDPA)
 • ABD – Colorado Privacy Act (CPA)
 • Almanya – Federal Data Protection Act (BDSG)
 • İrlanda – Data Protection Act 2018
 • Estonya – Personal Data Protection Act
 • Çin – Personal Information Protection Law of the People’s Republic of China
 • Çin – Data Security Law of the People’s Republic of China
 • Güney Kore – Personal Information Protection Act
 • Güney Kore – Personal Information Safeguard and Security Standard
 • Japonya – Act on the Protection of Personal Information
 • Katar – Personal Data Privacy Protection
 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti – 89/2007 Kişisel Verilerin Korunması Yasası
 • Asya-Pasifik Ekonomik İş Birliği Forumu (APEC) – APEC Privacy Framework

BİBLİYOGRAFYA

 • Kitap
 • Kitap Bölümleri
 • Editörlü Kitaplar
 • Makaleler
 • Raporlar
 • Mevzuat Derlemeleri

Kişisel Veri Koruma Hukuku