Doç. Dr. Mehmet Bedii Kaya
Bilişim Hukuku
Kitap: İnternet Hukuku
Künye: Kaya MB, İnternet Hukuku (2. Baskı) (On İki Levha Yayıncılık, 2021)

İnternet Hukuku

Bilişim ve teknoloji hukukunun alt dalı olan internet hukuku; internet ortamının düzenlenmesi ile hukuka aykırı ve zararlı içerikle mücadele edilmesinin yanı sıra içerik, yer, erişim, sosyal ağ, toplu kullanım sağlayıcılar, arama motorları ve hibrit platformların hukuki sorumluluğu konularıyla ilgilenen bir hukuk dalıdır. Bu kitapta internet hukukunun ana konuları olan internetin kontrolü ve internet içeriğinden dolayı sorumluluk meselesi insan hakları hukuku ekseninde, teknik ve hukuki boyutlarıyla ele alınmaktadır. İnternet hukuku alanındaki en güncel gelişmeleri yansıtmaya çalışan bu kitapta ele alınan başlıca konular şunlardır:

  • İnternetin teknik işleyişi ve temel kavramlar
  • İnternetin uluslararası yönetişimi
  • İnternete erişimin engellenmesi
  • Derin paket analizi (DPI) ve filtreleme teknolojileri
  • Avrupa Konseyinin internete ilişkin temel kararları
  • AİHM’nin internet hukuku alanındaki temel içtihatları
  • İnternet ortamında kişilik haklarının korunması
  • Sosyal medya platformlarının hukuki sorumluluğu
  • Unutulma hakkı