Doç. Dr. Mehmet Bedii Kaya
Bilişim Hukuku
Kitap: Ticari Elektronik İletiler
Künye: Kaya MB, Elektronik Ticaret Hukuku: Ticari Elektronik İletiler (2. Baskı) (On İki Levha Yayıncılık 2020)

Elektronik Ticaret Hukuku: Ticari Elektronik İletiler

Elektronik Ticaret Hukuku: Ticari Elektronik İletiler kitabı, E-Ticaret Kanunu ile düzenlenen ve İleti Yönetim Sistemi (İYS) ile farklı bir boyuta taşınan ‘ticari elektronik iletiler’ konusunu teknik ve hukuki boyutlarıyla ele almaktadır. Çalışmada, Amerikan Hukuku ve Avrupa Birliği Hukuku başta olmak üzere mukayeseli hukuktaki güncel gelişmelere yer verilmiştir. Ayrıca, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu arasındaki ilişki etraflıca ele alınmıştır. Ticari elektronik iletiler alanında en güncel gelişmeleri yansıtmayı amaçlayan bu çalışmada ele alınan başlıca konular:

  • Ticari Elektronik İletiler
  • İleti Yönetim Sistemi (İYS)
  • E-Ticaret Kanunu ve KVK Kanunu İlişkisi
  • Açık Rıza ve ETK Onayı Farkı
  • İnternet Hukuku Açısından ETK Onayları ve İspat Sorunları
  • Ticari İfade Özgürlüğü Doktrini
  • Dünyada Anti-Spam Düzenlemeleri
  • Elektronik Haberleşme Alanında İletiler
  • Siyasi Propagandalara İlişkin Düzenlemeler